© 2002-2017 Кафедра маркетингу та УІД. Факультет економіки та менеджменту.
Маркетинг

Кафедра маркетингу та УІД у 2016 році запрошує на навчання за спеціальністю 075 "Маркетинг".

 

Правила прийому до аспірантури Сумського державного університету

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 075 "Маркетинг"

Навчальний план підготовки аспіранта за спеціальністю "075 Маркетинг"
Пояснювальна записка до навчального плану аспіранта
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії зі спеціальності "075 Маркетинг"