© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Інтернет-біржі та електронний трейдинг

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок навчання основам систем електронної біржової торгівлі та Інтернет-трейдингу, знайомство з основами технічного аналізу та графічних методів, що використовуються для здійснення біржової діяльності, набуття навиків роботи з інформаційними системами для організації доступу до біржової торгівлі.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання основ електронного трейдингу, сутності та алгоритму дії торговельних систем;

-знання основних системи електронної біржової торгівлі;

-уміння використовувати графічні методи Інтернет-трейдингу та основні стратегії ігор;

-уміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти основних систем електронної біржової торгівлі;

-уміння розробляти і проводити заходи з вивчення Інтернет-середовища для надання послуг в мережі Інтернет;

-навички здійснення технічного аналізу цінних паперів;

-уміння оперувати основними стратегіями ігор;

-навички роботи з інформаційною системою Quik.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Олефіренко О.М.