© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Біржа продуктів інтелектуальної праці

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни –– формування системи теоретичних і практичних знань про діяльність бірж продуктів інтелектуальної власності, розуміння об’єктів права інтелектуальної власності, процедури отримання права власності на об’єкти інтелектуальної праці  з метою участі у роботі біржі, забезпечення захисту прав та економічних інтересів суб'єктів біржової діяльності, та отримання прибутку від функціонування на біржі.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

  • комплекс знань щодо розвитку вітчизняного та світового ринків інтелектуальної власності;

  • знання щодо сутності та специфіки інтелектуальної власності як активу;

  • знання про системи інтелектуальної власності, її охорони та захисту відповідно вимогам, встановленим законодавством;

  • освоєння теоретичних засад роботи бірж продуктів інтелектуальной власності;

  • набуття навичок використання сучасних методів і прийомів визначення економічної оцінки об’єктів інтелектуальної власності та економічної ефективності їх використання;

  • набуття навичок щодо ведення торгів та укладання контрактів на біржах продуктів інтелектуальної власності.

 

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., ст. викл. Івашова Н.В.