© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Біржова діяльність та технології біржової торгівлі

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – ознайомлення з основами біржової діяльності та її базовими поняттями, формування системи знань з організації та здійснення біржових торгів та вміння її застосовувати у практичній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

      знання теоретико-методичних основ та проблем біржової діяльності, сутності та характеристик її основних видів; 

      знання організаційних структур і тенденцій розвитку українських та провідних зарубіжних фірм; 

      знання основ організації біржової діяльності, форми і методи регулювання та контролю діяльності бірж і її учасників; 

      вміння визначати ефективність біржових операцій, розраховувати економічні показники біржової діяльності, розробляти заходи щодо їх поліпшення;

      уміння застосовувати практичні навички щодо реалізації технології біржової торгівлі у професійній діяльності;

      навички організовувати та проводити біржові торги.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н. Голишева Є.О.

к.е.н. Грищенко О.Ф.