© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Біржовий ризик-менеджмент

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – вивчення концептуальних, методичних, технологічних основ управління ризиками в умовах здійснення біржової діяльності.  

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання понятійного апарату та підходів до оцінки ризику, з метою ефективного застосування сучасних методів його управління на біржі;

- знання методів діагностики ризику, його передбачення та впливу на результат;

- навички до аналізу та класифікації біржових ризиків;

- навички використовувати системний підхід в управлінні ризиками;

- навички проведення оцінки ризику,

- вміння визначати систему способів управління ризиками.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н. Ващенко Т.В.