© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Економіка та управління знаннями

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни –– є формування системи теоретичних та практичних знань щодо основ новітніх сучасних тенденцій та концепцій розвитку - економіки знань та управління знаннями; формування у студентів практичних навичок управління знаннями на підприємствах та організаціях.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 • знання щодо сучасних тенденцій та концепцій розвитку - економіки знань та управління знаннями;

 • розуміння сучасних тенденцій розвитку світових економік, сутності конкурентоздатності провідних компаній, які визначають тенденції розвитку суспільства;

 • сучасні виклики суспільству, які виникають у зв’язку із змінами в принципах світового розвитку країн;

 • знання щодо нових напрямків формування конкурентних переваг на світових ринках;

 • вміння володіти основними поняттями менеджменту  роботи зі знаннями;

 • вміння розуміти  співвідношенні інноваційних процесів організації й системи управління знаннями;

 • вміння проводити оцінку економіки знань за індикаторами та критеріями;

 • навички оцінювання інтелектуальний та інноваційний потенціал підприємств;

 • вміння знати основні методи й технології роботи зі знаннями в організації;

 • навички проведення теоретичного і прикладного аналіз процесів управління знаннями в організації;

 • навички формування стратегії управління знаннями підприємства.

 

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., ст. викл. Івашова Н.В.