© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Фондова біржа та ринок цінних паперів

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію фондової біржі та ринку цінних паперів, навчання особливостям ведення діяльності на фондовому ринку.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

методологічні та теоретичні основи управління діяльністю на фондовій біржі та ринку цінних паперів;

-особливості функціонування вітчизняної фондової біржі;

-знання і розуміння особливостей укладання біржових угод на фондовій біржі, торговельних операцій з купівлі-продажу цінних паперів;

-уміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти управління різними видами цінних паперів;

-вміння проводити оцінку вартості цінних паперів;

-навички прогнозування діяльності емітентів цінних паперів.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., асист. Шевлюга О.Г.