© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Міжнародний бізнес та біржові ринки

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – навчання теоретичним та практичним підходам до організації і управління міжнародною діяльністю на підприємствах, забезпечення розуміння особливостей міжнародного бізнесу, формування основних навичок роботи на міжнародних ринках.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання змісту сучасної теорії міжнародного бізнесу, сутності сучасних міжнародних відносин, форм та характеристик міжнародних операцій;

-уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з організацією міжнародної діяльності;

-уміння знаходити шляхи виходу на міжнародні ринки, аналізувати стан світового біржового ринку;

-навички здійснювати організацію та управління міжнародною діяльністю на підприємстві;

-навички ведення зовнішньоекономічної діяльності з метою забезпечення умови тривалого виживання і розвитку підприємства на національному та глобальному ринках;

-навички роботи на міжнародних ринках.

 

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.