© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг торгово-посередницьких послуг та комерційна діяльність

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи науково-теоретичних і практичних знань про форми та методи роботи посередників і відповідні види торгово-посередницьких послуг, що надаються ними в ході здійснення діяльності, у тому числі і на біржі.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання сутності і змісту сучасних концепцій та теоретико-методичних засад ведення торгово-посередницької діяльності на товарному і біржовому ринках України та країн світу;

-уміння вести критичний аналіз існуючих теорій і методів надання торгово-посередницьких послуг на біржовому ринку;

-уміння визначати обсяг винагороди за надання торгово-посередницьких послуг на біржовому ринку;

-навички розв’язувати складні задачі і проблеми, пов’язані з організацією діяльності маркетингових та біржових посередників;

-навички знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності посередників;

-навички здійснювати організацію та управління процесом надання торгово-посередницьких послуг біржовими посередниками;

-навички оцінювати ефективність надання торгово-посередницьких послуг та розробляти заходи з її підвищення.

 

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.