© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Методологія наукових досліджень

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – оволодіння базовими знаннями в галузі теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження, а також їх особливостями відповідно до спеціальності «Біржова діяльність».

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретичних та практичних аспектів організації наукових досліджень;

- вміння організовувати науково-дослідний процес, оволодіння вимогами до здійснення наукових досліджень;

- знання сутності і змісту сучасних методів наукових досліджень: емпіричних та теоретичних;

- вміння формулювати результати наукових досліджень, здійснювати оцінку їх ефективності, визначати народногосподарське значення та перспективи впровадження;

- вміння формувати ефективні діалогові (дво- і багатосторонні) комунікації з науковою спільнотою у обраній предметній галузі, а також з потенційними і фактичними споживачами інтелектуальних продуктів;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з використанням сучасної методології в системі наукових досліджень в галузі біржової діяльності та біржових технологій.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.