© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Політика біржового ціноутворення

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо розроблення, реалізації та контролю політики біржового ціноутворення.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1) концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи сучасні досягнення теорії ціноутворення;

2) здатність тлумачити, пояснювати та давати оцінку впливу правових норм, в тому числі податкового законодавства на встановлення цін;

3) уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі ціноутворення, зокрема щодо формулювання цілей ціноутворення, ефективного формування цінової стратегії, визначення суми доходів/втрат від здійснення біржових операцій, прогнозування напрямку руху цін тощо;

4)  відповідальність за організацію та управління ефективною ціновою політикою на підприємстві;

5) здатність обґрунтовувати напрями змін у ціновій політиці біржового контрагента відповідно до умов, що змінюються, на основі знання та розуміння принципів біржових коливань, володіння відповідними інструментами аналізу та прогнозування.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н. Сагер Л.Ю.