© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Системний аналіз і прийняття рішень

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень в сфері управління економічними процесами, а також отримання студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

– знання теоретичних та методичних основ дослідження операцій, теорії ігор і методів експертних оцінок;

– знання теоретичних та методичних основ прийняття рішень в управлінні бізнес процесами;

– знання логічних та кількісних підходів до вивчення господарських проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані управлінські задачі та практичні проблеми в підприємницькій сфері із застосуванням теорій та методів системного аналізу;

– уміння розв’язувати складні непередбачуваних задачі і проблеми щодо прийняття управлінських рішень, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;

– навички управління комплексними діями або проектами, здатність брати відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

– уміння вести критичний аналіз існуючих теорій і методів, оцінювати і синтезувати нові методи системного аналізу та прийняття управлінських рішень.

Регламент 

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.