© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Товарна біржа

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань з організації і функціонування товарної біржі, як складового елемента інфраструктури ринку, та набуття практичних навичок щодо технології здійснення біржових операцій на товарній біржі.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ біржової діяльності, законів та підзаконних актів у галузі біржової діяльності;

- вміння аналізувати правове забезпечення регулювання товарної біржі;

- навички щодо процедури створення і реєстрації товарної біржі;

- вміння створювати структурні підрозділи товарної біржі;

- знання про асортимент біржових товарів і принципи формування товарної системи брокерських товарів;

- вміння визначати правовий статус біржових торгів на товарній біржі;

- навички укладання біржових угод на товарній біржі (реєстрація, оформлення та розірвання);

- навички щодо проведення біржових операцій на товарній біржі.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.