© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Товарознавство

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань, необхідних для вирішення практичних завдань у сфері товарообігу основних груп товарів виробничого призначення.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ товарознавства продукції промислового призначення;

-уміння визначати перелік необхідної підприємству сировини та матеріалів;

-знання основних споживчих властивостей та асортименту товарів;

-уміння ідентифікувати товар за маркуванням; визначати якісні та кількісні характеристики;

-знання сутності й змісту теоретико-методичних засад формування попиту та пропозиції на біржові товари на національному та міжнародному ринках;

-знання і розуміння особливостей укладання біржових угод, торгівельних операцій з купівлі-продажу біржових товарів;

-уміння вирішувати питання заміни одних товарів на інші, визначати їх стан на ринку, а також залежність попиту на них від зміни кон’юнктури;

-уміння формувати цінову політику, визначати досягнення і перспективи науково-технічного прогресу у сфері виробництва і використання товарів.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Карпіщенко О.О.,

к.е.н., асист. Шевлюга О.Г.