© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Управління якістю та сертифікація

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в області забезпечення якості та управління якістю продукції, статистичних методів управління процесами.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-володіння специфікою відносин постачальників і замовників в області якості;

-знання основних нормативних документів з правових питань в області якості;

-уміння впроваджувати систему якості та підтримувати її працездатність;

-знання нормативної бази для розробки систем якості;

-розуміння порядку проведення внутрішніх перевірок для оцінки ефективності функціонування систем якості;

-знання етапів і порядку проведення сертифікації систем якості і виробництв.

-навички організація роботи щодо забезпечення якості продукції шляхом розробки і впровадження систем якості відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO

Регламент (УД-51)

Регламент (УД-61)

 

Провідний викладач:

 

к.е.н. Ващенко Т.В.