© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Валютний ринок та біржові операції

Всі дисципліни за освітньою програмою "Біржова діяльність" >>

 

Мета дисципліни – отримання теоретичних знань щодо здійснення валютних операцій на біржовому ринку, напрямків та функцій валютної політики в ринкових умовах.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання методів аналізу діяльності суб’єктів валютного ринку, вирішення завдань у сфері валютних відносин;

- знання про основні види валют та їх особливості, типи валютних курсів, класифікацію валютних систем;

-знання про основні технології біржової торгівлі валютою;

- знання про особливості сучасних підходів до здійснення біржових операцій на валютному ринку;

- уміння проводити критичний аналіз результатів валютних операцій на основі існуючих теорій та методів;

- навички здійснювати прогнозування напрямків розвитку валютної системи.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.