A list of Melnik Y. publications 2005

<< Return to Melnik Y. page

2005

Articles in professional journals:

 1. Линник Ю.М. Проблеми просування екологічних послуг на ринок Сумської області / Ю.М. Линник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2005. - № 3-4. – С. 190-196.
 2. Линник Ю.М. Проблеми класифікації екологічної продукції / Ю.М. Линник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2005. – № 6-7. – С. 330-338.

Abstracts of conferences:

 1. Linnik Y. Environmental Claims For Sales Promotion/ Yuliya Linnik // Economics for Ecology : 11 International Students Conference, May 5-9, 2005. – Sumy, 2005. – P. 78-80.
 2. Линник Ю.М. SWOT-аналіз екологічно спрямованої діяльності підприємств Сумської області / Ю.М. Линник // Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої агропромислової продукції (ЕП-2005) : матеріали четвертої міжнародної наук.-практ. конф., 24-27 травня 2005 р., / СНАУ. –  Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – С. 285-287.
 3. Линник Ю.М. Оптимізація структури витрат на стимулювання збуту продукції / Ю.М. Линник // Проблемы развития финансовой системы Украины : Сб. трудов международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов 22-26 марта 2005 г. – Сімферополь : Изд МОО “Центр стабилизации”, 2005. – С 145.
 4. Линник Ю.М. Стимулювання попиту на виробничі екологічні послуги / Ю.М. Линник // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : П’ята щорічна Всеукраїнська наукова конференція. – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – С. 42.
 5. Линник Ю.Н. Особенности стимулирования сбыта на различных этапах жизненного цикла товара / Ю.Н. Линник // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту (18-29 квітня 2005 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2005. – С. 160.
 6. Линник Ю.М. Критерії вибору стратегії стимулювання збуту продукції / Ю.М. Линник, В.В. Божкова // Економіка і управління у промисловості. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, яка присвячена 70 річчю факультету економіки і менеджменту Національної металургійної академії України (26-28 жовтня 2005 р.). – Дніпропетровськ, 2005. – С. 114-115.
 7. Линник Ю.М. Взаємодія суб’єктів процесу стимулювання збуту екологічної продукції / В.В. Божкова, Ю.М. Линник // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 03-08 жовтня 2005 р. – Дніпропетровськ, 2005. – Ч. 2.  – С.38-40.
 8. Линник Ю.М. Визначення результатів застосування маркетингових комунікацій / Ю.М. Линник, В.В. Божкова // Управління інноваційним розвитком, Харківський національний економічний університет, Збірник наукових статей №3, Харків, Вид-во ХНЕУ, 2005. - С. 17-18.
 9. Линник Ю.М. Обґрунтування доцільності застосування певних заходів зі стимулювання збуту на різних етапах ЖЦТ / Ю.М. Линник // Технологи ХХІ века : сборник научных статей по материалам 12-й международной научно-методической конференции / СНАУ. – Алушта, 2005. – Т. 2. – С. 43-46.

2006 >>