A list of Melnik Y. publications 2007

<< Return to Melnik Y. page

<< 2006

2007

Monographs:

 1. Мельник Ю.М. Теоретико-методологічні основи визначення стратегій просування на ринок екологічно спрямованих інновацій / Ю.М. Мельник // Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : монографія ; за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2007. – С. 361-381.

Tutorials:

 1. Божкова В.В., Линник Ю.М. Розділ 1. Стратегічний маркетинг. Маркетинг для магістрів : Навчальний посібник / За заг ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. –Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – С. 11-68.

Articles in professional journals:

 1. Линник Ю.М. Вибір маркетингових стратегій при просуванні екологічної продукції / Ю.М. Линник // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2007. – № 1. – С. 78-84.

Abstracts of conferences:

 1. Линник Ю.М. Теоретико-методичні засади визначення ступеня екологічності продукції / Ю.М. Линник // Господарський механізм екологічно збалансованого розвитку : збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 84-86.
 2. Линник Ю.М. Проблеми визначення відповідності маркетингових стратегій росту ресурсам підприємства та умовам зовнішнього середовища / Ю.М. Линник // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 17-25 квітня 2007 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т. 2. –  С. 62-63.
 3. Линник Ю.М. Екологічна продукція: сутність та класифікація / Ю.М. Линник //. Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (17-25 квітня 2007 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2007 р. – Том 2. – С. 164-165.
 4. Линник Ю.М. Проблеми визначення реклами в сучасних умовах / Ю.М. Линник, Ю.О. Садовська // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (17-25 квітня 2007 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2007 р. – Том 2. – С.64-65.
 5. Линник Ю.М. Применение програмы «Тайный покупатель» при исследовании рынка компютерной техники г.Сумы / Ю.М. Линник, Т.В. Богданова // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (17-25 квітня 2007 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2007 р. – Том 2. – С. 124-125.
 6. Linnik Y. Environmental and consumer safety of goods and services / Yuliya Linnik // Economics for Ecology : 13-th International Scientific Conference, May 3-7, 2007. - Sumy, 2007. – P. 98-100.
 7. Линник Ю.М. Екологічна продукція як індикатор глобалізаційних процесів / Ю.М. Линник // Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації світової економіки : збірник доповідей Четвертої науково-практичної конференції. – Луцьк :  ПВД  «Твердиня»,  2007.  –   С. 99-102.
 8. Линник Ю.М. Проблеми оцінки екологічності продукції / Ю.М. Линник // Сборник статей по материалам 14-й международной научно-методической конференции «Технологии ХХІ века». – Сумы : СНАУ, 2007. – С. 93.
 9. Линник Ю.М. Маркування як сучасний засіб просування екологічно орієнтованої продукції на ринку / Ю.М. Линник // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей Першої міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 вересня 2007 р. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2007. – С. 95-97.

Methodical works:

 1. Робоча  програма та методичні вказівки з дисципліни «Стратегічний маркетинг» / Укладачі: В.В. Божкова, Ю.М. Линник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 47 с.

2008 >>