© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
A list of Melnik Y. publications 2010

<< Return to Мelnik Y. page

<< 2009

2010

Monographs:

 1. Мельник Ю.М. Організаційно-економічні основи стратегічного управління сталим розвитком регіону на базі інновацій / Ю.М. Мельник // Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О.А. Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2010. – С. 340-357.
 2. Мельник Ю.М. Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством / Ю.М. Мельник // Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. С. 505 - 562.

Textbooks and tutorials:

 1. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 200 с.

Articles in professional journals:

 1. Мельник Ю.М. Урахування особливостей розвитку підприємств в процесі маркетингового стратегічного планування / Ю.М. Мельник // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства : Економічні науки. Вип. 99. – Харків : ХНТУСГ, 2010. – С. 145-150.
 2. Мельник Ю.М.Багатогранність використання маркетингових стратегій росту та методика їх вибору / Ю.М. Мельник // Вісник Донецького національного університету : Серія В. економіка і право. – 2010. - № 1. – С. 51-55.
 3. Мельник Ю.М. Маркетингові інструменти формування стратегії сталого регіонального розвитку / Ю.М. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2010. - № 3. – Tом 2.– С. 117-122.
 4. Мельник Ю.М. Вибір маркетингових інструментів на основі матриці позиціонування "стадія життєвого циклу товару – ціна – стадія кризи" / Н.С. Ілляшенко, Ю.М. Мельник // Вісник Сумського національного університету : Серія «Економіка та менеджмент». – 2010. - № 6/1. – С. 133-139.
 5. Мельник Ю.М. Механізм маркетингового антикризового управління підприємством / О.А. Біловодська, Ю.М. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - № 6. – Т 4.– С. 105-108.
 6. Біловодська О.А., Мельник Ю.М. Тенденції розвитку інновацйного підприємництва в контексті процесів економічної глобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2010. - № 5. - С. 165-176.

Articles in other journals:

 1. Мельник Ю.Н. Рыночные инструменты в организации экономического механизма природопользования / Ю.Н. Мельник, Е.А. Мицура // Система управления экологической безопасностью : сборник трудов Четвертой заочной международной научно-практической конференции. – Екатеринбург : УГТУ – УПИ, 2010. – Т. 1. – С. 70-75.
 2. Мельник Ю.М. Аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи / Ю.М. Мельник, О.В. Драчук // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. - № 1. – С. 90 - 101.

Abstracts of conferences:

 1. Мельник Ю.М. Ситуаційне застосування маркетингових інструментів на різних стадіях антикризового управління / Ю.М. Мельник // Матеріали Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції : проблеми, досвід, передова думка». – Донецьк : ДРУК – ІНФО, 2010. С. 272 – 274.
 2. Мельник Ю.М. Сучасні тенденції маркетингу книговидавничої сфери в Україні / Ю.М. Мельник, О.В. Драчук // Матеріали Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції : проблеми, досвід, передова думка». – Донецьк : ДРУК – ІНФО, 2010. С. 127 – 129.
 3. Мельник Ю.М. Основні характеристики та особливості маркетингової стратегії підприємства / Ю.М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. –  С. 5-6.
 4. Мельник Ю.М. Організація промо-акцій / Ю.М. Мельник, М.А. Скляр // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. –  С. 33-34.
 5. Мельник Ю.М. Особливості книги як товару / Ю.М. Мельник, О.В. Драчук // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. –  С. 47-78.
 6. Мельник Ю.М. Підходи до розробки маркетингових стратегій / Ю.М. Мельник, В.О. Шевченко // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. –  С. 58-89.
 7. Мельник Ю.М. Класифікація некомерційних проектів / Ю.М. Мельник, Ю.О. Торяник // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. –  С. 60-61.
 8. Мельник Ю.М. Нестандартная реклама / Ю.М. Мельник, К.Л. Лямова // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. –  С. 62-63.
 9. Мельник Ю.М. Нейромаркетинг: новое слово в розничной торговле / Ю.М. Мельник, М.А. Скляр // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. –  С. 95-96.
 10. Мельник Ю.М. Сучасні тенденції ринку авіатехніки / Ю.М. Мельник, Т.М. Линник // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. –  С. 105-106.
 11. Мельник Ю.М. Применение системы сбалансированных показателей на примере завода «АКВАИЗОЛ» / Ю.М. Мельник, О.С. Савченко // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 19-23 квітня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – Ч. 3. –  С. 138-139.
 12. Мельник Ю.М. Ринковоорієнтована система забезпечення сталого розвитку на регіональному рівні / Ю.М. Мельник // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 6-7 травня 2010 р.). – Редкол. : О.В. Прокопенко та ін. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – С. 178-180.
 13. Мельник Ю.М. Вибір маркетингових стратегій розвитку на прикладі підприємства «Акваізол» / Ю.М. Мельник, О.С. Савченко /  Молодь опановує маркетинг : Збірник матеріалів Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції  (26-27 травня 2010 р.). – К. : Українська Асоціація Маркетингу, 2010. – С. 51-52.
 14. Мельник Ю.М. Методи формування маркетингових стратегій / Ю.М. Мельник // Збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» (29 вересня - 1 жовтня 2010 р.). – Суми : ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 143-145.
 15. Мельник Ю.М. Місце та роль маркетингу в антикризовому управлінні підприємством // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції економічної теорії та практики: світовий досвід і вітчизняні реалії» (18-19 листопада 2010 р.). – Херсон : Херсонський державний університет, 2010. – С. 79-82.

Methodical works:

 1. Стратегічний маркетинг: конспект лекцій / Укладачі: В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 116 с.

2011 >>