© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
A list of Melnik Y. publications 2011

<< Return to Мelnyk Y. page

<< 2010

2011

Articles in professional journals:

  1. Мельник Ю.М. Проблеми застосування збалансованої системи показників на вітчизняних підприємствах / Ю.М. Мельник, О.С. Савченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. - № 1. – С. 192-203.

Abstracts of conferences:

  1. Мельник Ю.М. Сучасні тенденції вітчизняного та світового рекламних ринків / Ю.М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 18-22 квітня 2011 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч. 4. –  С. 156-157.
  2. Мельник Ю.М. Матриця еластичності конкурентної реакції / Ю.М. Мельник, О.В. Драчук // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 18-22 квітня 2011 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч. 4. –  С. 115-116.
  3. Мельник Ю.М. Модифікована матриця ринкових позицій / Ю.М. Мельник, О.І. Лісовенко // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 18-22 квітня 2011 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч. 4. –  С. 117-118.
  4. Мельник Ю.М. Етапи впровадження збалансованої системи показників на підприємстві / Ю.М. Мельник, О.С. Савченко // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 18-22 квітня 2011 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2011. – Ч. 4. –  С. 119-120.
  5. Мельник Ю.М. Застосування принципу субсидарності для розв’язання ппроблем забезпечення сталого розвитку регіону в ринкових умовах / Ю.М. Мельник // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / за заг. ред. О.В. Прокопенко – Суми: сумський державний університет, 2011. – С. 126-127.