© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
A list of Melnik Y. publications 2013

<< Return to Melnik Y. page

<< 2012

2013

Розділ у підручнику

 1. Розділ 1. Методологія наукових досліджень / Мельник Ю.М. // Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс (Інноваційний менеджмент в знаннєорієнтованій економіці): підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2013. –С. 10-49.
 2. Розділ 2. Економіка та управління знаннями / Мельник Ю.М., Івашова Н.В. // Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс (Інноваційний менеджмент в знаннєорієнтованій економіці): підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2013. –С. 50-137.

Статті

 1. Опанасюк Ю.А. Методичні принципи оцінки еколого-економічного збитку від надзвичайних ситуацій / Ю.А. Опанасюк, Мельник Ю.М. Экономика и управление. - 2013.- № 5. – С. 63-69.

Монографії

 1. Мельник Ю.Н. Анализ составляющих системы маркетинга в процессе антикризисного управления машиностроительного предприятия / Ю.Н. Мельник // Социально-экономические проблемы адаптации реального сектора в современных условиях: Монография. – Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2013. С. 203-210.
 2. Мельник Ю.Н. Методические основы обоснования стратегического вектора рыночно-ориентированного инновационного развития предприятия / Ю.Н. Мельник // Научные основы маркетинга инноваций: монография в 3 т. Том 1. / под ред. д.э.н. профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – С. 117 – 129.

Тези

 1. Мельник Ю.М. Аналіз сутності стратегій забезпечення сталого розвитку різних рівнів господарювання / Ю.М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.1. — С. 187-188.
 2. Мельник Ю.М. Біржа соціальної реклами та реклами у соціальних мережах: історія суперечностей / Ю.М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.2. — С. 146-148.
 3. Линник Т.Н. Коммуникационные инструменты продвижения услуг авиакомпаний / Т.Н. Линник, Ю.М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.2. — С. 128-130.
 4. 4. Melnik, Y. Chemtrails impact on the environment and human brains / Y. Melnik, T. Linnik // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.1. — С. 185-186.
 5. Мельник Ю.М. Перспективи розвитку антикризового маркетингу / Ю.М. Мельник // Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк: Цифрова типографія, 2013. – С. 248-250.
 6. Мельник Ю.М. Обов’язки та функції модератора при проведенні досліджень методом фокус-груп / Ю.М. Мельник, Фоменко Д.В. // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.4. — С. 87-88.
 7. Мельник Ю.Н. Маркетинговый анализ стратегий антикризисного управления ПАО «Насосэнергомаш» / Мельник Ю.Н. // Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2013. – 186-188.
 8. Мельник Ю.Н. Взаимосвязь ключевых процессов маркетинга и менеджмента в антикризисном управлении / Мельник Ю.Н. //

2014 >>