© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Перелік публікацій Мельник Ю.М. 2016

Статті у фахових виданнях:

 1. Мельник Ю.М. Застосування контент-аналізу при дослідженні цінностей у телевізійній рекламі / А.С. Булатова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер // Вісник Хмельницького національного університету. - 2016. - №1. - С. 186-190.
 2. Мельник Ю.М. Трансформація маркетингових комунікацій: нетрадиційні види / Мельник Ю.М., Сагер Л.Ю., Черкас І.Ю. // Вісник Хмельницького національного університету. - 2016. - №2. – Т.1. – С. 164-168.

 3. Мельник Ю.М. Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій //  Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер, Н.С. Ілляшенко, Рязанцева Ю.М. // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. - № 4. - С.  (Web of Science)

 4. Грищенко О.Ф. Науково-методичні засади біржової діяльності: особливості біржової торгівлі в Україні та ефективні стратегії управління / Є.О. Голишева, О.Ф. Грищенко, Ю.М. Мельник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск № 12 (Серпень 2016 р.). – С. 219-223

Підручники (підрозділ)

 

 1. Мельник Ю.М. Біржовий консалтинг / Ю.М. Мельник, Є.В. Рот-Сєров // Біржова та торгова діяльність: магістерський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Препринт. – Суми, 2016. – С. 448-461 (13 стор., вл. – 5 стор.)
 2. Мельник Ю.М. Методологія наукових досліджень / Ю.М. Мельник // Біржова та торгова діяльність: магістерський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Препринт. – Суми, 2016. – С. 176-209 (34 стор., вл. – 34 стор.)

 

Монографії

 1. Ильяшенко Н.С. Отличительные особенности маркетинга образования от классического маркетинга / Н.С. Ильяшенко, Ю.Н. Мельник // Маркетинг образовательных услуг: монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2016. – С. 40-47.

 

Тези доповідей

 

 1. Мельник Ю.М. Проблеми класифікації маркетингових Інтернет-комунікацій / Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу». – Суми : ФОП Ткачов О.О., 2016. - С. 161-162.

 

Тези зі студентами:

 

 1. Мельник Ю.М. Сучасні тенденції розвитку медіареклами в Україні / Мельник Ю.М., Никонець М.О. // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – Т. 2. – С.  115-116.

 

Наукове керівництво:

 

 1. Овчаренко О.О.  Інноваційні інструменти маркетингових комунікацій  / О.О. Овчаренко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – Т. 2. – С.  75-77
 2. Сьомочкіна К.А.  Досянення у сфері технологічних інновацій в Китаї  / К.А. Сьомочкина // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – Т. 2. – С.  80-81
 3.  Чикалова А.С Інноваційні послуги в сфері зеленого туризму як один із важелів відродження індустрії гостинності у сільських регіонах / А.С. Чикалова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – Т. 2. – С.   139-141
 4.  Пунько В.Ю Аналіз основних тенденцій рітейлінгу в Україні / В.Ю. Пунько // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – Т. 2. – С.  151-153