© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Перелік публікацій Мельник Ю.М. 2018

статті у фахових виданнях

 

 

стаття у міжнародному виданні

 

Монографії 

 

тези доповідей

Мельник Ю.М. Класифікація фармацевтичної продукції: ринковоорієнтований підхід

Мельник Ю.М., Канівець І.В. Особливості Product Placement як інтегрованого інструменту маркетингових комунікацій

Мельник Ю.М., Кайнова А.А. Розроблення програми просування інноваційної продукції компанії "Тетра Пак Україна"

Мельник Ю.М., Пігуль П.В. Передумови переходу до стратегічного планування маркетингової діяльності спортивних клубів України