© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Infrastructure of commodity market

itr_2007

Prokopenko O., Shkola V., Degtyarenko O., Makhnusha S.
Infrastructure of commodity market. - Tutorial. – 2007. – 296 p.

The theoretical and methodological foundations of a modern infrastructure of the commodity market conditions in general and its basic elements and methodological approaches to the determination of the optimal behavior of enterprises in specific commodity markets are covered.

Contains a large number of examples and empirical data that illustrate the theoretical concepts, as well as a workshop with examples of solving the most complex tasks.

For teachers and students of economic specialities of higher education institutions, as well as students of business schools, business managers, for marketing branches workers and other professionals whose work involves the practical marketing.

Language: Ukrainian

Original reference: Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

Contents
Вступ
1 Сутнісна характеристика товарного ринку
1.1 Ринок як економічна категорія та об'єкт дослідження у маркетингу
1.2 Структура та класифікація товарних ринків
1.3 Основні функції та особливості товарного ринку
1.4 Види ринкових процесів на товарному ринку

 
2 Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад і проблеми розвитку
2.1 Інфраструктура товарного ринку як організаційно-економічна система
2.2 Складові ринкової інфраструктури та їх характеристика
2.3 Роль та функції інфраструктури товарного ринку, механізм її регулювання
2.4 Показники оцінювання стану та розвитку інфраструктури товарного ринку

3 Принципи й особливості діяльності маркетингових посередників на товарному ринку
3.1 Місце маркетингових посередників у системі розподілу продукції
3.2 Види посередників та особливості їх роботи на товарному ринку
3.3 Обгрунтування рішення щодо вибору посередників

4 Макроорганізація оптової торгівлі
4.1 Економічна сутність, роль та функції оптової торгівлі
4.2 Форми та рівні організації оптової діяльності
4.3 Макроекономічні показники оптової торгівлі
4.4 Особливості організації оптового ринку

5 Підприємства оптової торгівлі
5.1 Оптова торгівля як важлива ланка збутової мережі
5.2 Задачі та функції, основні напрямки і принципи діяльності підприємств оптової торгівлі
5.3 Показники діяльності підприємств оптової торгівлі

6 Виробнича і транспортно-експедиційна діяльність на товарному ринку
6.1 Роль виробництва у забезпеченні функціонування товарного ринку
6.2 Транспортна система та її структурні елементи. Основні критерії вибору транспорту

7 Торговельно-посередницька діяльність на товарному ринку
7.1 Сутність та види торговельно-посередницької діяльності
7.2 Збутові мережі та канали розподілу. їх загальна класифікація
7.3 Аналіз ефективності збутового каналу та критерії його вибору. Основні етапи формування каналів розподілу

8 Організація посередницької діяльності на товарному ринку
8.1 Форми організації посередницької діяльності: законодавчі аспекти роботи посередників на товарному ринку
8.2 Види угод та відповідальність сторін при посередницькій діяльності у сфері товарообігу

9 Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність
9.1 Місце та роль іпформаційно-консультаційних центрів на товарному ринку
9.2 Завдання та функції маркетингово-збутових центрів
9.3 Джерела маркетингової інформації та методи її збору. Основні засоби інформаційної діяльності та специфіка їх за-стосування
9.4 Ефективність інформаційних та організаційно-комерційних послуг

10 Роздрібна торгівля
10.1 Поняття та економічна сутність роздрібної торгівлі у системі маркетингу
10.2 Нормативпо-правові засади діяльності суб'єктів роздрібної торгівлі
10.3 Види та основні правила роботи підприємств роздрібної торгівлі

11 Лізинг
11.1 Сутність лізингу як економічної категорії
11.2 Основні види лізингових угод та їх специфічні риси
11.3 Економічні засади лізингових угод

12 Персональний продаж
12.1 Персональний продаж: форми та особливості
12.2 Система розрахункових та нормативних показників аналізу діяльності торгового персоналу

13 Практикум з інфраструктури товарного ринку
13.1 Тести
13.2 Схеми
13.3 Завдання
13.4 Кейс
13.5 Кросворд
13.6 Контрольні питання
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК А