© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Marketing in the Industry

mark_prom_2005Teletov O.
Marketing in the Industry. - Textbook. - 2004.- 248 p.

A set of provisions that reveal the essence of marketing in the industry is presented and major problems faced by managers of industry enterprises in a market economy are defined in the tutorial.

The book contains a large number of examples from the practice of Ukrainian industrial enterprises, which are collected directly by the author or under his direction. The complex of questions, tests and calculation tasks, that have been tested in higher educational institutions of Ukraine, are proposed.

The book is designed for students of economic specialties of higher educational institutions of all forms of education, retraining students and may be useful to specialists of industrial enterprises (managers, marketers, economists, developers of new technologies, etc.) and everyone who wants to learn the basics of marketing in the industry.

Language: Ukrainian

Original reference: Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 248 с.

Contents
ВСТУП
1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ
2 ОРГАНІЗАЦІЙНА МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
3 МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ
3.1 Загальні положення
3.2 Маркетингові стратегії
3.3 Бізнес - план
4 МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ПРОМИСЛОВОСТІ
4.1 Концепції маркетингу в промисловості
4.2 Об’єкти маркетингових досліджень
4.3 Товарна політика та управління асортиментом продукції
4.3.1 Етапи життєвого циклу товару
4.3.2 Інноваційний маркетинг в промисловості
4.3.3 Методи розробки нових товарів
4.3.4 Відповідність асортименту продукції напрямам сегментації ринку
4.4 Проблеми ціноутворення в промисловій політиці підприємства
4.5 Управління збутовою діяльністю та розподіл готової продукції
5 ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
5.1 Історія та сутність маркетингових досліджень в промисловості
5.2 Основні принципи опитування
5.3 Організація вибіркового дослідження
5.4 Збір, обробка даних і підсумки досліджень
6 СТВОРЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ
6.1 Форми та особливості маркетингової інформації
6.2 Що таке інформаційна маркетингова система
6.3 Бази маркетингових даних
6.4 «АСУ - маркетинг» на промисловому підприємстві
6.5 Експертні маркетингові системи
7 МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ПРОМИСЛОВОСТІ
7.1 Просування продукції до споживача
7.2 Стимулювання збуту
7.3 Персональний продаж
7.4 Паблік рилейшнз
7.5 Комунікації комп’ютерних мереж
7.6 Рекламна діяльність
7.7 Виставкова діяльність
8 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
8.1 Сутність матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства
8.2 Формування виробничих запасів
8.3 Логістика підприємства
8.4 Планування матеріально-технічного забезпечення
8.5 Економія матеріально-технічних ресурсів
8.6 Вибір форм постачання матеріальних ресурсів
8.7 Управління матеріально-технічного забезпечення
9 РОЛЬ БРЕНДИНГУ В ПРОМИСЛОВОСТІ
9.1 Товарна марка підприємства
9.2 Формування бренду
9.3 Пабліситі та загальний імідж підприємства
10 ПРОГНОЗ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1 Основи маркетингового прогнозу
10.2 Оцінка ефективності маркетингової діяльності
10.3 Контроль маркетингу на підприємстві
11 ТЕСТОВІ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З МАРКЕТИНГУ В ПРОМИСЛОВОСТІ
11.1 Тести
11.2 Практичні завдання
11.3 Розрахункові задачі
Додатки
Література