© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Marketing researches

md_tel_2010Teletov O.
Marketing researches. - Tutorial. - 2010. - 299 p.

A set of provisions that reveal the essence of marketing researches and major problems that marketer have to deal with during its implementation are defined in the manual. The book contains a large number of examples from the practice of marketing researches in Ukraine, collected directly by the author or under his guidance. A complex of questions, tests and tasks that have been approbated in higher educational institutions of Ukraine are offered.

The book is designed for students of specialty "Marketing" and other economic specialties of all forms of education, retraining students. Also may be useful to teachers, postgraduates and specialists of industrial enterprises, firms and institutions (managers, marketers, economists, developers of new technologies, etc.) and everyone who wants to learn the basics of marketing researches on their own.

Language: Ukrainian

Original reference: Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. - К: Знання України, 2010. - 299 с.

Contents

Вступ
Розділ 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І СИСТЕМА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ
1.1 Історія розвитку маркетингових досліджень
1.2 Напрями, основні види та суб'єкти проведення маркетингових досліджень
Контроль і самоперевірка

Розділ 2. МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ
2.1 Форми й особливості маркетингової інформації
2.2 Що таке інформаційна маркетингова система?
2.3 Поняття первинної і вторинної маркетингової інформації.
Контроль і самоперевірка

Розділ 3. ОРГАШЗАЩЯ РОБОТИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
3.1 Організація вибіркового дослідження
3.2 Імовірнісне вибіркове дослідження
3.3 Неймовірнісне вибіркове дослідження
Контроль і самоперевірка

Розділ 4. ПРОЦЕС ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
4.1 Кабінетні дослідження. Джерела інформації
4.2 Структура маркетингових досліджень
4.3 Розробка пошукових питань і гіпотез відповідей
Контроль і самоперевірка

Розділ 5. МЕТОДИ ЗБИРАННЯ ПЕРВИННИХ ДАНИХ
5.1 Принципи проведення опитування
5.1.1 Телефонні та поштові опитування
5.1.2 Опитування за допомогою анкет
5.1.3 Особисті опитування
5.2 Спостереження
5.3 Експеримент
5.4 Панельні дослідження
5.5 Особливості збирання й обробки даних на промисловому ринку та ринку кінцевих споживачів
Контроль і самоперевірка

Розділ 6. ОСНОВНІ ОБ'ЄКТИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
6.1 Дослідження кон'юнктури ринку
6.2 Визначення місткості ринку та його сегментів
6.3 Дослідження поведінки споживачів
6.4 Дослідження конкурентів і якості продукції
6.5 Прогнозні дослідження збуту
Контроль і самоперевірка

Розділ 7. СПЕЦІАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
7.1 Маркетингові дослідження внутрішнього середовища підприємства
7.2 Маркетингові дослідження брендів
7.2.1 Основні поняття товарної марки
7.2.2 Формування бренду
7.2.3  Фактори ефективного брендингу
7.3 Маркетингові дослідження у сфері послуг
Контроль і самоперевірка

Розділ 8. ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
8.1 Імітація
8.2 Інтернеті сучасні кабінетні дослідження
Контроль і самоперевірка

Розділ 9. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ І ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
9.1 Обробка результатів маркетингових досліджень
9.2 Складання звіту про проведене дослідження
9.3 Презентація результатів маркетингових досліджень
Контроль і самоперевірка

Розділ 10.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
10.1. Теми і принципи складання опитувальних анкет
10.1.1 Підготовча робота
10.1.2 Обґрунтування вибору
10.1.3 Тематика для складання опитувальних анкет
10.1.4 Оцінка результатів опитування за розробленою анкетою
10.2 Підготовка і проведення лабораторного експерименту
10.2.1 Загальні відомості
10.2.2 Підготовка експерименту
10.2.3 Проведення експерименту
10.3 Перелік запитань і послідовність виконання курсової роботи
10.3.1 Методика написання
10.3.2 Збирання, обробка даних, підсумки дослідження
10.3.3  Перелік загальних питань курсової роботи
10.4. Доповнити схему або знайти помилку
10.5 Варіанти завдань
ДОДАТКИ
ЛІТЕРАТУРА