© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Marketing distribution policy

mpr_2011Bilovodska O.
Marketing distribution policy. - Tutorial. - 2011. - 495 p.

The theoretical and methodological foundations of marketing distribution policy, including the commodity traffic management, wholesale and retail trade management in distribution channels are considered. The tutorial covers the conceptual basis of understanding of marketing distribution policy, marketing logistics, state order, selection of marketing and distribution channels.
It includes examples, empirical data that illustrate the theoretical principles of the discipline and practical task for all sections of the course.

The tutorial was developed for students of economic specialties, postgraduates and teachers of higher education institutions. The book will be useful also to marketers of enterprises and institutions, readers who are interested in the problems of marketing distribution policy.

Language: Ukrainian

Original reference: Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник. - К.: Знання, 2011. - 495 с.

Contents
Передмова
Розділ 1.СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ
1.1. Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу
1.2. Маркетингова політика розподілу та збутова політика підприємства: основні заходи
та елементи
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 2.ТОВАРНИЙ РУХ І МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
2.1. Товарний рух як складова політики розподілу
2.2. Канали розподілу в маркетинговому середовищі підприємства Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 3. УПРАВЛІННЯ РУХОМ ТОВАРІВ
3.1. Зміст та елементи управління руху товарів
3.2. Планування системи руху товарів
3.3. Організація, аналіз та контроль руху товарів
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 4.РОЗПОДІЛ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
4.1. Економічний зміст, види і функції розподілу на промисловому підприємстві
4.2. Моделювання розподілу
4.3. Організаційні основи розподілу
4.4. Тара та упаковка у розподілі продукції
4.5. Складування товарів як функція фізичного розподілу
4.6. Організація транспортно-експедиційного обслуговування
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 5.ОПТОВА ТОРГІВЛЯ У КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
5.1. Сутність, види і функції оптової торгівлі
5.2. Фактори потреби у виникненні та функціонуванні оптових підприємств на ринку
5.3. Роль і значення оптової торгівлі у процесі розподілу товарів
5.4. Організаційна структура оптової торгівлі
5.5. Розміщення оптових підприємств
5.6. Організація та документальне оформлення оптових закупівель
5.7. Сутність та основні методи оптового продажу товарів
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 6.РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ У КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
6.1. Поняття, склад і функції роздрібної торгівлі
6.2. Фактори розвитку роздрібної торгової мережі,її роль та значення
6.3. Організація постачання товарів підприємств роздрібної торгівлі
6.4. Організація продажу товарів у системі роздрібної торгівлі
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 7.ДЕРЖАВНА ЗАКУПІВЛЯ ТА ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
7.1. Правові основи системи державних закупівель та державних замовлень
7.2. Організація державних закупівель
7.3. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель
7.4. Організація державних замовлень
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 8.ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ І КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
8.1. Вибір маркетингової політики розподілу
8.2. Вибір каналу розподілу
8.3. Стратегії маркетингових каналів як основа фор¬мування маркетингової політики розподілу
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 9.ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО КАНАЛУ РОЗПОДІЛУ
9.1. Формування оптимальних каналів розподілу
9.2. Оцінка результатів діяльності каналу
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 10. КОНКУРЕНЦІЯ В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
10.1. Взаємодія учасників каналу розподілу.Співробітництво у каналах
10.2. Конфлікти у каналах
10.3. Проблема конкуренції у каналах розподілу
10.4. Культура та якість торгівлі як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Розділ 11.РОЗПОДІЛЕННЯ І МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА
11.1. Сутність, завдання, принципи і функції маркетингової логістики
11.2. Логістичні системи маркетингової логістики. Системи DRP
Запитання і завдання для самоконтролю
Тести

Практикум із дисципліни “МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ”
І. Аналітичні та розрахункові завдання
1.1. Визначення параметрів маркетингових каналів
1.2. Вибір форми товароруху
1.3. Аналіз основних показників роботи посередників.Вибір посередника
1.4. Аналіз процесу організації оптових закупівель
1.5. Організація процесу товаропостачання в роздрібній торгівлі
1.6. Визначення витрат на транспортування продукції
1.7. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу
1.8. Формування оптимальної структури маркетингових каналів
1.9. Аналіз взаємовідносин у каналі розподілу
ІІ. Схеми, що ілюструють елементи маркетингової політики розподілу
ІІІ. Кейси
IV. Кросворд
Післямова
Глосарій
ДОДАТКИ
Додаток А. Договір постачання
Додаток Б. Приклади ділового листування
Додаток В. Зразок товаротранспортної накладної
Додаток Г. Замовлення на постачання товарів
Додаток Д. Графік завезення товарів до магазинів
Додаток Е. Графік завантаження продукції
Додаток Є. Договір купівлі-продажу товарів
Рекомендована література