© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Marketing commodity polіcy

mtp_2005Illyashenko S.
Marketing commodity polіcy. - Textbook. - 2005. - 234 p.

The textbook deals with theoretical and methodological principles of marketing commodity policy. In particular, the product planning in line with the concept of marketing, the principles and methods of commoity policy optimization, the approaches to developing and bringing to market of new products are covered. A large number of examples and empirical data that illustrate the theoretical principles of the course are analyzed. The textbook includes practical sections of the course.

It was created for marketers and specialists in marketing commodity policy. Also it will be useful for teachers, postgraduates and students of economic specialties of higher educational institutions, as well as for a wide range of readers who are interested in the problems of marketing.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 234 с.

Contents
Вступ
1 Товари (вироби та послуги) в маркетинговій діяльності
1.1 Поняття товару в маркетингу. Класифікація товарів
1.2 Показники товарної номенклатури і товарного ассортименту
Контрольні запитання до розділу
2 Ціна в системі ринкових характеристик товару
2.1 Ціна як акумулююча (узагальнена) характеристика товару
2.2 Методи визначення базового рівня ціни товару
2.3 Встановлення знижок-надбавок до базового рівня ціни
Контрольні запитання до розділу
3 Якість продукції. Оцінювання та управління якістю
3.1 Поняття якості продукції. Показники якості та їх класифікація
3.2 Управління якістю продукції
3.3 Регламентація якості продукції
Контрольні запитання до розділу
4 Конкурентоспроможність товару та її показники
4.1 Конкурентоспроможність товару. Класифікації показників конкурентоспроможності
4.2 Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності товару
4.3 Імідж товару і його роль у забезпеченні конкурентоспроможності
4.4 Міжнародний аспект конкурентоспроможності товарів
Контрольні запитання до розділу
5 Ринок товарів (виробів та послуг)
5.1 Поняття товарного ринку. Класифікації ринків
5.2 Інфраструктура товарного ринку та її елементи
5.3 Ринкові механізми. Механізм ринкової конкуренції
5.4 Пріоритети споживачів на товарному ринку
5.5 Споживацькі пріоритети різних груп споживачів
Контрольні запитання до розділу
6 Формування попиту на ринку окремого товару
6.1 Тсоретико-методичні основи формування ринкового попиту на основі урахування інтересів суб'єктів ринку
6.2 Засоби формування ринкового попиту
6.3 Методичні підходи до оптимізації витрат на формування споживацького попиту
6.4 Урахування внутрішніх і зовнішніх факторів мотивації при формуванні споживацького попиту
Контрольні запитання до розділу
7 Цільовий ринок товару і методика його вибору
7.1 Поняття сегмента і сегментації ринку. Цільовий ринок і цільовий сегмент ринку
7.2 Методика вибору цільового сегмента ринку
7.3 Стратегічні підходи до охоплення ринку
7.4 Позиціювання товару на ринку
Контрольні запитання до розділу
8 Товарна політика підприємства
8.1 Сутність товарної політики
8.2 Модифікація товарної номенклатури
8.3 Модифікація асортиментних груп (товарних ліній)
8.4 Диверсифікація як засіб підвищення ефективності товарної політики
Контрольні запитання до розділу
9 Життєвий цикл товару
9.1 Концепція життєвого циклу товару
9.2 Етапи життєвого циклу товару та їх характеристики
9.3 Управління життєвим циклом товару
Контрольні запитання до розділу
10 Планування нової продукції і розроблення товару
10.1 Концептуальні основи управління інноваційним процесом на засадах маркетингу
10.2 Етапи розробки і виведення нового товару на ринок
10.3 Аналіз ризику на етапах розробки і виведення нового товару на ринок
Контрольні запитання до розділу
11 Товарні марки та упаковка
11.1 Товарна марка та її різновиди. Марочні стратегії
11.2 Фірмовий стиль. Бренд і брендинг
11.3 Упаковка товару
11.4 Маркування товару
Контрольні запитання до розділу
Практикум з маркетингової товарної політики
1 Задачі
2 Тести для перевірки знань з "маркетингової політики"
3 Завдання з розробки і доповнення схем
4 Кейс
Післямова
Список використаної і рекомендованої літератури
Глосарій