© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Merchandising

mch_2007Bozhkova V., Bashuk Т.
Merchandising. - Tutorial. – 2007. – 125 p., 16 ill.

Increasing number of self-service stores, persistent problem of optimization of trade space and necessity for improvement of sales effectiveness require advanced knowledge of merchandising from producers and traders.

Merchandising - is not just "the art of trade", it is already an element of cultural trade. Despite the fact that the place of merchandising in the marketing system have not yet fully defined, this tutorial may be interesting not only for students of economic specialities, but also for post-graduate students, teachers, marketers, merchandisers.

Language: Ukrainian

Original reference: Божкова В.В., Башук Т.О. Мерчандайзинг: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 125 с, 16 с. іл.

Contents

ВСТУП
§ 1. Визначення мерчандайзингової діяльності підприємства
1.1. Сутність, актуальність і необхідність впровадження мерчандайзингу
1.2. Еволюція мерчандайзингу
§ 2. Маркетинг торговельних каналів (Trade Channel Marketing)
2.1. Класифікація торговельних каналів
2.2. Рівень сервісу компанії для різних торговельних каналів
§ 3. Організація мерчандайзингу в компанії
3.1. Організація мерчандайзингової діяльності власними зусиллями компанії та використання аутсорсингових компаній
3.2. Організація системи контролю у відділі мерчандайзингу
§ 4. Інструменти мерчандайзингу на місцях продажу
4.1. Запас, розташування, подання торговельної марки
4.2. Використання простору в торговельному залі. Додаткові місця продажів
§ 5. Базові одиниці мерчандайзингу. Роль фейсингу й SKTJ на місцях продажу в загальній системі просування товару
5.1. Визначення, роль і взаємозалежність фейсингу й SKU
5.2. Збір і обробка статистичної й аналітичної інформації. Розрахунок показників мерчандайзингу
§ 6. POS-матеріали
6.1. Визначення і класифікація POS-матеріалів
6.2. Функціональні зони використання POS-матеріалів. Правила оформлення POS-матеріаламн
§ 7. Планування магазину: зовнішнє та внутрішнє середовище
7.1. Загальні вимоги до планування магазину
7.2. Зовнішнє та внутрішнє середовище магазину
§ 8. Підготовка персоналу для виконання стандартів мерчандайзингу
8.1. Функції та обов'язки мерчандайзєра. План роботи в торговельному залі
8.2. Система стимулювання і мотивації мерчандайзєра
Рекомендована література
Словник основних термінів
Предметний покажчик