© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Advertising management

rm_tel_2009Teletov O.
Advertising management. - Textbook. - 2009. - 365 p.

A set of provisions that reveal the essence of advertising process' tasks that marketers, managers and advertisers have to deal with at all stages of this process (from the advertising idea to determination of effectiveness) are defined in the textbook. The textbook contains a large number of examples from the practice of advertising campaigns in Ukraine and abroad. Also the complex of questions, tests, thesis' topics are proposed.

The book is designed for students of specialty "Marketing" who are studying for master's and specialist's programs, retraining students, advertisers, businemen. It may be useful for teachers, postgraduates and specialists of industrial enterprises and institutions, and everyone who wants to learn the basics of advertising management.

Language: Ukrainian

Original reference: Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2009. - 365 с.

Contents

Вступ
1. Реклама і навколишні світ
1.1 Історія розвитку реклами
1.2 Визначення і місце реклами в суспільстві
1.3 Реклама в системі маркетингу
1.4 Сучасний розвиток класичної реклами

2. Правове регулювання рекламної діяльності та класифікація реклами
2.1 Правове регулювання рекламної діяльності
2.2 Класифікація реклами за категоріями та типами
2.3 Класифікації за цільовою аудиторією
2.4 Класифікація за охоплюваною територією
2.5 Класифікація за суб'єктивним принципом
2.6 Класифікація реклами за призначенням
2.7 Класифікація до носіями інформації
2.8 Корпоративна реклама

3. Сутність рекламного менеджменту
3.1 Рекламна діяльність та рекламний менеджмент
3.2 Організація рекламного процесу
3.3 Роль рекламного менеджменту в комунікаційній діяльності підприємства
3.4 Організація роботи рекламодавця
3.5 Рекламні агентства

4. Рекламне дослідження ринку
4.1 Вивчення об'єкта реклами
4.2 Дослідження комунікативних та торгових цілей, визначення цільових груп
4.3 Рекламне дослідження поведінки споживачів
4.4 Позиціонування реклами

5. Психологічні основи рекламного менеджменту
5.1 Механізм дії реклами
5.2 Психологічний аспект реклами
5.3 Психологічний вплив текстів

6. Планування рекламної діяльності
6.1 План і кошторис витрат на рекламу. Методи формування рекламних бюджетів
6.2 Особливості планування реклами на різних носіях
6.3 Розроблення плану використання ЗМІ
6.4 Час і частота розміщення реклами
6.5 Медіа-планування

7. Основи розроблення творчих рекламний ідей
7.1 Ідея і творча стратегія створення реклами
7.2 Методика підготовки рекламного тексту
7.3 Мовні засоби у створенні рекламного продукту
7.4 Запозичена лексика

8. Особливості проведення рекламних кампаній
8.1 Позиціонування та визначення цілей рекламної кампанії
8.2 Планування рекламної кампанії
8.3 Особливості проведення рекламної кампанії залежно від товарних категорій та типів ринку
8.4 Організація рекламної кампанії

9. Нові складові сучасного рекламного менеджменту
9.1 Робота з товарною маркою
9.2 Брендингова політика
9.3 Директ-маркетинг у рекламному менеджменті
9.4 Мерчандайзинг як функція рекламного менеджменту
9.5 Роль рекламного менеджменту у виставковій діяльності

10. Оцінка ефективності реклами
10.1 Загальні положення
10.2 Методи визначення економічної ефективності рекламної діяльності
10.3 Методи визначення психологічної дії засобів реклами
10.4 Контроль рекламної діяльності

Практикум
Тести
Контрольні завдання
Рекомендації до написання курсової роботи на тему «Організація рекламної кампанії»
Глосарій
Використана і рекомендована література

Додатки
Додаток А. Рекламна кампанія виробничо-технічної продукції
Додаток Б. Рекламна кампанія технічно складної продукції широкого вжитку
Додаток В. Рекламна кампанія у сфері міського господарства
Додаток Г. Рекламна кампанія товарів повсякденного попиту