© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Commodity іnnovative policy

tip_2007Illyashenko S., Shipulina Y.
Commodity іnnovative policy. - Textbook. - 2007. - 281 p.

The textbook covers the theoretical and methodological principles of product innovations marketing, methods of effective use of research findings to create competitive products, modern methods and techniques for generating and selecting ideas, the functional economic analysis of designs and manufacturing technologies of new products, methods of ground of accordance of new products to the market requirements.

The textbook contains a large number of examples and empirical data that illustrate the theoretical concepts of the course and a workshops for the main sections of the course.

The book was created for marketing and product innovation policy professionals. Will be useful for teachers and students of economic specialties of higher educational institutions, as well as a wide range of readers who are interested in the problems of marketing innovation.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 281 с.

Contents
Вступ
1 Інноваційний процес і роль маркетингу в ньому
1.1. Поняття інновації і інноваційної діяльності
1.2. Інноваційний процес і його етапи
1.3. Роль і завдання маркетингу на етапах інноваційного процесу
2 Концептуальні основи товарної інноваційної політики
2.1. Сутність і зміст товарної інноваційної політики
2.2. Особливості розробки товарної інноваційної стратегії підприємства
2.3. Методи управління вибором маркетингових інноваційних стратегій
2.4. Управління товарним асортиментом сучасного підприємства в руслі концепції інноваційного розвитку
2.5. Управління інноваційним і життєвим циклом товару на засадах маркетингу
3 Розроблення нового товару
3.1. Методи генерації й перевірки ідей нового товару
3.2. Розроблення і перевірка задуму товару
3.3. Аналіз ринку для нового товару
3.4. Формулювання вимог щодо модифікації існуючого чи розроблення нового товару
3.5. Застосування функціонально-вартісного аналізу в процесі розробки нового товару
4 Забезпечення якості нової продукції
4.1. Рівні забезпечення якості нової продукції
4.2. Роль і завдання маркетингу в забезпеченні якості товарних інновацій
4.3. Забезпечення якості товарних інновацій
5 Створення й стимулювання попиту на інновації
5.1. Особливості аналізу попиту на інновації та мотивації суб'єктів інноваційного процесу
5.2. Дифузія інновації. Сприйняття і схвалення інновації споживачами
5.3. Просування і стимулювання попиту на нову продукції
6 Інноваційні ризики і їх урахування
6.1. Ризики інновацій - невідворотне зло чи шанс на успіх?
6.2. Система інноваційних ризиків, методи їх аналізу та зниження
6.3. Підхід до багатофакторної оцінки інноваційних ризиків
6.4. Застосування дерева рішень для аналізу ризиків інноваційних проектів
7 Оцінювання комерційних перспектив нового продукту
7.1. Оцінка ринкового потенціалу
7.2. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства-інноватора
7.3. Діагностика виробничо-збутового потенціалу інноватора
7.4. Економічне обґрунтування інноваційного проекту з урахуванням ризику
8 Планування й організація створення нового товару
8.1. Організація маркетингу інновацій на підприємстві
8.2. Планування інноваційної діяльності у руслі концепції маркетингу
8.3. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності
8.4. Інформаційний потенціал і його роль у інноваційній діяльності
9 Практикум
9.1. Розрахункові й аналітичні задачі
9.2. Завдання для виконання ОДЗ
9.3. Тести для перевірки рівня знань
9.4. Кейс
Висновки
Глосарій
Список літератури