© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Innovative development management

uirIllyashenko S.
Innovative development management. - Tutorial. –  2003. –  278 p.

The tutorial deals with theoretical and methodological foundations of innovative processes' management of economic subjects on a market basis in an unstable market environment in transition economy. The conceptual basis of the formation of organizational and economic management mechanism is presented, the criterial and methodological framework for the implementation of its functions is suggested. The tutorial contains examples and facts that illustrate theoretical principles of the course.

The textbook is designed for experts on the innovative development management of individual business entities and the country's economy as a whole. It will be useful for students of economic specialties of higher educational institutions, postgraduates, teachers and a wide range of readers who are interested in problems of innovative management and marketing of innovations.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. –  278 с.

Contents
Вступ
1 Методологічні основи формування організаційно-економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку
1.1. Економічні передумови управління інноваційним розвитком господарюючих субўєктів у нестабільному середовищі
1.2. Концепція управління інноваційним розвитком підприємств
1.3. Принципи формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком
1.4. Структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства
Контрольні запитання
Література
2 Управління вибором напрямків і варіантів розвитку підприємств у нестабільному ринковому середовищі
2.1. Класифікація і порівняльний аналіз варіантів розвитку ринкових можливостей
2.2. Проблеми реалізації ринкових можливостей у нестабільному середовищі господарювання
2.3. Методичні основи оцінки і вибору варіантів інноваційного розвитку підприємств у нестабільному ринковому середовищі
Контрольні запитання
Література
3 Управління розробкою інновацій
3.1. Маркетинговий підхід до розробки і виведення інновацій на ринок
3.2. Розробка ідей і задумів інновацій і їх аналіз
3.3. Проблеми управління життєвим циклом нового товару
Контрольні запитання
Література
4 Управління вибором (формуванням) цільових ринків для реалізації проектів інноваційного розвитку
4.1. Підходи до аналізу чинників, що визначають вибір варіантів інноваційного розвитку
4.2. Управління процесом пошуку цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу суб'єкта господарської діяльності
4.3. Визначення оптимального рівня витрат на просування інновацій на ринку
Контрольні запитання
Література
5 Урахування чинників невизначеності та ризику на етапах обґрунтування проектів інноваційного розвитку
5.1. Інновації і ризик: проблеми та методи оцінки
5.2. Порівняльний аналіз методів кількісної оцінки ризику
5.3. Теоретико-методологічні основи факторного аналізу ризику в умовах нечіткої оцінки впливу окремих факторів
5.4. Аналіз чинників ризику на етапах вибору цільового ринку
5.5. Розробка і виведення нового товару на ринок. Фактори ризику
5.6. Оцінка ризику при виборі партнерів для ділового співробітництва при реалізації проектів інноваційного розвитку
Контрольні запитання
Література
6 Управління ресурсним забезпеченням інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів
6.1. Розробка стратегії інвестування в інноваційний розвиток підприємств
6.2. Системний аналіз джерел і механізмів інвестування інновацій
6.3. Оптимізація структури інвестиційних ресурсів для фінансування інновацій
Контрольні запитання
Література
7 Інформаційне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємств
7.1. Економічні аспекти формування інформаційної бази
7.2. Формування інформаційних моделей системи прийняття рішень про вибір варіантів інноваційного розвитку
7.3. Діагностика достатності потенціалу підприємства для реалізації проектів інноваційного розвитку
7.4. Інформаційний потенціал як один з головних факторів розвитку підприємства
Контрольні запитання
Література
8 Управління формуванням стратегії інноваційного розвитку підприємства
8.1. Рівні стратегічного планування інноваційної діяльності на підприємстві
8.2. Особливості розробки інноваційної стратегії розвитку підприємства
8.3. Критерії вибору оптимальних проектів інноваційного розвитку підприємства в нестабільному ринковому середовищі
Контрольні запитання
Література
9 Стимулювання розробки і споживання інновацій
9.1. Система стимулювання розробки і споживання інновацій сучасного підприємства
9.2. Внутрішні фактори мотивації попиту на продуктові інновації
9.3. Зовнішні фактори мотивації попиту
Контрольні запитання
Література
Глосарій
Додаток А Маркетингова програма організації виробництва і реалізації втулочно-роликових ланцюгів
Додаток Б Аналіз потенціалу ринку освітніх послуг Сумської області