© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Innovative development management (2nd edition)

uir_2005Illyashenko S.
Innovative development management. - Tutorial. - 2-nd edition. - 2005. - 324 p.

The tutorial deals with theoretical and methodological foundations of innovative processes' management of economic subjects on a market basis in an unstable market environment in transition economy. The conceptual basis of the formation of organizational and economic management mechanism is presented, the criterial and methodological framework for the implementation of its functions is suggested. The tutorial contains examples and facts that illustrate theoretical principles of the course.

The textbook is designed for experts in innovatics. It will be useful for students of economic specialties of higher educational institutions, postgraduates, teachers and a wide range of readers who are interested in problems of innovative management and marketing of innovations.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. — Суми: ВТД "Університетська книга"; К.: Видавничий дім "Княгиня Ольга", 2005. - 324 с.

Contents
Вступ. Предмет і завдання курсу
1 Методологічні основи формування організаційно-економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку
1.1 Економічні передумови управління інноваційним розвитком суб'єктів господарювання у нестабільному середовищі
1.2 Концепція управління інноваційним розвитком підприємств
1.3 Принципи формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком
1.4 Структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства
Контрольні запитання
Список літератури
2 Управління вибором напрямків і варіантів розвитку підприємств у нестабільному ринковому середовищі
2.1 Класифікація і порівняльний аналіз варіантів розвитку ринкових можливостей
2.2 Проблеми реалізації ринкових можливостей у нестабільному середовищі господарювання
2.3 Методичні основи оцінки і вибору варіантів інноваційного розвитку підприємств у нестабільному ринковому середовищі
Контрольні запитання
Список літератури
3 Управління розробкою інновацій
3.1 Маркетинговий підхід до розробки і виведення інновацій на ринок
3.2 Розробка ідей і задумів інновацій і їх аналіз
3.3 Проблеми управління життєвим циклом нового товару
Контрольні запитання
Список літератури
4 Управління вибором (формуванням) цільових ринків для реалізації проектів інноваційного розвитку
4.1 Підходи до аналізу чинників, що визначають вибір варіантів інноваційного розвитку
4.2 Управління процесом пошуку цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу суб'єкта господарської діяльності
4.3 Визначення оптимального рівня витрат на просування інновацій на ринку
Контрольні запитання
Список літератури
5 Урахування чинників невизначеності та ризику на етапах обґрунтування проектів інноваційного розвитку
5.1 Інновації і ризик: проблеми і методи оцінки
5.2 Порівняльний аналіз методів кількісної оцінки ризику
5.3 Теоретико-методологічні основи факторного аналізу ризику в умовах нечіткої оцінки впливу окремих факторів
5.4 Аналіз чинників ризику на етапах вибору цільового ринку
5.5 Розробка і виведення нового товару на ринок. Фактори ризику
5.6 Оцінка ризику при виборі партнерів для ділового співробітництва при реалізації проектів інноваційного розвитку
Контрольні запитання
Список літератури
6 Управління ресурсним забезпеченням інноваційного розвитку суб'єктів господарювання
6.1 Розробка стратегії інвестування в інноваційний розвиток підприємств
6.2 Системний аналіз джерел і механізмів інвестування інновацій
6.3 Оптимізація структури інвестиційних ресурсів для фінансування інновацій
Контрольні запитання
Список літератури
7 Інформаційне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємств
7.1 Економічні аспекти формування інформаційної бази
7.2 Формування інформаційних моделей системи прийняття рішень щодо вибору варіантів інноваційного розвитку
7.3 Діагностика достатності потенціалу підприємства для реалізації проектів інноваційного розвитку
7.4 Інформаційний потенціал як один із основних факторів розвитку підприємства
Контрольні запитання
Список літератури
8 Управління формуванням стратегії інноваційного розвитку підприємства
8.1 Рівні стратегічного планування інноваційної діяльності на підприємстві
8.2 Особливості розробки інноваційної стратегії розвитку підприємства
8.3 Критерії вибору оптимальних проектів інноваційного розвитку підприємства в нестабільному ринковому середовищі
Контрольні запитання
Список літератури
9 Стимулювання розроблення і споживання інновацій
9.1 Система стимулювання розроблення і споживання інновацій сучасного підприємства
9.2 Внутрішні фактори мотивації попиту на продуктові інновації
9.3 Зовнішні фактори мотивації попиту
Контрольні запитання
Список літератури
Висновки
Додаток А. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації втулково-роликових ланцюгів
Додаток Б. Аналіз потенціалу ринку освітніх послуг Сумської області
Глосарій