© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг магістри

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Ступінь: бакалавр, магістр

Умови вступу

Програма фахового вступного іспиту

Термін навчання: бакалавр - 4 роки, магістр - 1,5 роки.

 

10 найпоширеніших запитань при вступі на спеціальність: 

 

Чому актуальна спеціальність «Маркетинг»?

Маркетинг – це філософія ведення бізнесу, образ та стиль сучасного мислення. Маркетингова діяльність охоплює усю сферу суспільного життя та господарської системи. Необхідність у фахівцях з маркетингу підтверджена світовою практикою провідних підприємств. В нестабільних економічних умовах існує потреба у висококваліфікованих кадрах з маркетингу на підприємствах і організаціях, які успішно функціонують і розвиваються незважаючи на ринкові перепони. Маркетолог створює світ нових ідей та можливостей!

Який термін навчання?

Термін навчання в магістратурі становить 1,5 роки.

 

Яку освіту потрібно мати для вступу?

 • базову вищу освіту (бакалавр) або 
 • повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) з будь-якої спеціальності.

Які форми навчання?

 • денна;
 • заочна;
 • дистанційна. 

 

Які підходи до викладання та навчання?

На кафедрі ведеться студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання у формі лекцій, семінарських, практичних занять, групової проектної роботи, самостійної роботи з можливістю консультацій з викладачем, дистанційно за окремими освітніми компонентами, виконання та прилюдний захист курсових робіт та магістерської роботи.

 

Підготовку здійснюють висококваліфіковані практикуючі викладачі кафедри маркетингу та УІД, які використовують в навчальному процесі кращі сучасні європейські педагогічні технології, а також залучаються досвідчені фахівці бізнес-сфери. 

 

Які дисципліни я буду вивчати?

Навчальний план підготовки передбачає вивчення основних дисциплін: 

 

 • Рекламний менеджмент
 • Комп'ютерні інформаційні технології в маркетингу 
 • Стратегічний маркетинг 
 • Товарна інноваційна політика
 • Управління іміджем
 • Маркетинговий менеджмент
 • Маркетинг у антикризовому менеджменті 
 • Некомерційний маркетинг 
 • Маркетинг інтелектуальних продуктів
 • Бренд-менеджмент тощо. 

З повним переліком дисциплін можна ознайомитися тут

 

Чи можна одночасно працювати та навчатися?

Так. Для студентів передбачена можливість оформлення індивідуального графіку навчання. Крім того, є реальні можливості паралельно навчатися за кордоном за програмами академічної мобільності.

 

Чим займається фахівець зі спеціальності «Маркетинг»?

Професійна діяльність майбутніх фахівців з маркетингу спрямована на:

 

 • проведення різних видів маркетингових досліджень (аналіз динаміки та структури ринку, тенденцій розвитку товарної категорії; моніторинг новинок, які з’являються на риках; потреб та запитів споживачів, дослідження поведінки споживачів; дослідження конкурентів, їх переваг та недоліків тощо);
 • обґрунтування напрямів змін у ринковому середовищі, прогнозуванням та оцінкою ринкових можливостей та загроз;
 • розроблення концепції та встановлення ціни на товар (послугу);
 • визначення складу та структури асортименту на підприємствах;
 • координацію розроблення рекламних ідей, роликів, макетів, торгових марок та брендів;
 • пошук шляхів взаємодії та комунікацій із споживачами, визначення місць продажу товарів та їх привабливого оформлення, визначення найефективніших інструментів інформування споживачів про переваги товарів та послуг, розробка програм залучення споживачів із використання систем бонусів, подарунків або знижок та акцій.
 • роботу з соціальними мережами та ЗМІ;
 • створення рекламних повідомлень для розміщення в мережі Інтернет, розміщення контенту на сайтах, аналіз ефективності роботи сайтів тощо;
 • вибір ефективних шляхів реалізації продукції підприємства;
 • розроблення стратегій і програм реалізації управління товарною, ціновою, комунікаційною та збутовою політикою підприємства;
 • складання бізнес-планів;
 • формування бюджету маркетингової діяльності та аналіз ефективності проведених заходів.

 

Де і ким я буду працювати?

Фахівець з маркетингу, випускник кафедри Маркетингу та УІД, підготовлений до виконання професійних функцій на підприємствах різного галузевого спрямування та форм власності. Типові посади, які може обіймати маркетолог: 

 

 • керівник рекламного агентства, керівник відділу маркетингу, керівник підрозділу матеріально-технічного постачання, арт-директор, креативний директор тощо;
 • фахівець в галузі маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності, фахівець з методів розширення ринку збуту, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку тощо;
 • консультант з маркетингу, рекламіст, Піар-менеджер, бренд-менеджер, Інтернет-маркетолог, Event-менеджер, товарознавець, логіст тощо;
 • науковий співробітник (освіта та економічна сфера).

 

Де реально працюють випускники спеціальності «Маркетинг»?

Випускники кафедри Маркетингу та УІД користуються високим попитом на ринку праці. На сьогоднішній день вони працевлаштовані вустановах та на підприємствах різного рівня.