Божкова Вікторія Вікторівна

Божкова В.В.Науковий ступінь: д.е.н., (спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами2012 р., "Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств").

Вчене звання: професор (2015 р.), кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю.

Основні дисципліни: Маркетингова політика комунікацій, Мерчандайзинг, Некомерційний маркетинг, Маркетингове ціноутворення
Наукові інтереси: інновації в маркетингу, мерчандайзинг, оцінка ризиків, маркетингові комунікації, маркетингове ціноутворення, стратегічне планування, види маркетингу (некомерційний маркетинг, аромомаркетинг, латеральний маркетинг тощо).

Науково-методичні праці: більше 200 наукових праць, у тому числі 15 монографій, 20 підручників та навчальних посібників (у т.ч співавторство), 14 методичних вказівок, 50 статей, 40 тез доповідей.

Під її керівництвом захищено 7 кандидатських  та 1 докторську дисертації; проходять підготовку в аспірантурі 2 аспірани: Горета Л.В. (тема: "Теоретико-методичні основи стратегічного управління промисловими підприємствами") і Чікалова А.С. (тема: "Теоретико-методичні основи комунікаційної діяльності промислових підприємств").

Організаційна робота: член організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу»,   член спеціалізованої вченої ради Д 55.051.01 СумДУ.

Участь в науково-дослідних темах і грантах: «Розробка фундаментальних основ маркетингової політики підприємств в умовах ринкової економіки» (№ДР 0115U001004) – керівник.

Робота зі студентами: ІІІ місце серед бакалаврів у Всеукраїнській студентській олімпіаді за навчальною дисципліною «Аграрний маркетинг» (студент Вакулішина Ірина, м. Мелітополь, 2018 р.), а також ІІ місце у конкурсі науково-творчих проектів. Диплом ІIІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації "Економіка та управління у сфері торгівлі" (студент Колесник Анна, м.Харків, 2018 р.).Диплом ІIІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», секція «Маркетинг» (студент Чикалова А.С., м.Харків, 2016 р.).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Науково-методичний підхід до формування господарського механізму венчурної діяльності підприємств» (№ 80940 від 14.08.2018 р.)

Перелік публікацій Божкової В.В. >>

Цитування Google Scholar

Research Gate 

Web of Science

Scopus