Голишева Євгенія Олексіївна

Голишева Є.О.

 

Вчений ступінь, звання: к.е.н., доцент
Посада: доцент
Основні дисципліни: Ризикологія, Маркетинг, Міжнародний маркетинг, Маркетингова товарна політика
Наукові інтереси: брендинг підприємств та територій, управління споживчим капіталом, партнерський маркетинг, Public Relations
Науково-методичні праці: 9 статей, 32 тез доповідей, 3 підрозділи у колективній монографії
Тел.: +38 (0542) 68-78-44

 

Організаційна робота:

- технічний редактор та відповідальний секретар Наукового журналу "Маркетинг і менеджмент інновацій" http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/;

- член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу" (2010-2013 рр.);

- член організаційного комітету Конкурсу "Знайди себе у маркетингу!", який проводиться для учнів 10-11 класів ЗОШ та студентів закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації міста Суми та Сумської області (2010-2012 рр.).

Участь у науково-дослідних темах та грантах:

- "Розробка наукових основ маркетингу інновацій", № Державної реєстрації 0109U001384, науковий керівник д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко;

- "Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем", № Державної реєстрації 0109U008930, науковий керівник д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко;

- "Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком", № Державної реєстрації 0110U001879, науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Біловодська;

- "Розробка організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком суб'єктів господарської діяльності в умовах формування інформаційної економіки", № Державної реєстрації 0106U001934, науковий керівник д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко;

- Ініціативна тема «Механізми формування ринково-орієнтованих стратегій інноваційного прориву», № Державної реєстрації 0112U008148, науковий керівник д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко;

-  Ініціативна тема «Формування механізму просування продукції на ринку», № Державної реєстрації 0112U008147, науковий керівник д.е.н., доц. Божкова В.В. 

 

Курси підвищення кваліфікації:
- участь у Літній економічній школі Асоціації економічних університетів Південно-Східної Європи і регіону Чорного моря (ASECU), (м. Ростов-на-Дону, 2011 р.);
- участь у І Форумі практичних маркетингових знань в рамках концепції B2S (business to students), (м. Київ, 2011 р.).

 

Перелік публікацій Голишевої Є.О.

Цитування