© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Історія створення

Кафедру маркетингу створено 1 вересня 2002 року шляхом відокремлення від кафедри економіки. Згодом була перейменована у кафедру маркетингу та УІД. Початковий штат кафедри налічував 5 викладачів (д.е.н., проф. Ілляшенко С.М., к.е.н. Прокопенко О.В., к.е.н. Божкова В.В., к.т.н., доц. Тєлєтов О.С., ст. викладач Суміна О.М.), 2 працівника навчально-допоміжного персоналу й одного аспіранта (Біловодська О.А.).


Ліцензія на підготовку бакалаврів була видана 11 липня 2002 р. У 2002 році при кафедрі було відкрито постійно діючу аспірантуру, а в 2003 – докторантуру. У 2004 році відбувся перший захист дисертації співробітника кафедри, аспіранта Біловодської О.А.


Загалом випускниками аспірантури та здобувачами кафедри маркетингу та УІД захищено 19 кандидатських дисетацій та 3 докторські дисертації.

 

У 2003 році студентка Карпіщенко М.Ю., підготовлена викладачами кафедри, перемогла (1 місце) на Всеукраїнській олімпіаді з маркетингу.
У 2004 році робота студентки Башук Т.О. зайняла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.
У 2004 році викладачами і співробітниками кафедри було випущено перший комплексний навчальний посібник зі спеціальності – «Маркетинг: бакалаврський курс».
У 2005 році к.е.н. доценту кафедри Прокопенко О.В. було присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих науковців (потім такі ж стипендії отримали к.е.н., доц. Біловодська О.А. та к.е.н., доц. Шипуліна Ю.С.).
У 2005 році було розпочато видання серії колективних монографій з проблематики маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту.
У 2006 році відбувся перший випуск бакалаврів, а в 2007 році – спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Маркетинг».
З 2007 року кафедра проводить щорічні Міжнародні науково-практичні конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу».
У 2007 році к.е.н., доц. Прокопенко О.В. виграла Грант Президента України для молодих вчених (у 2009 році його виграла к.е.н., доц. Біловодська О.А., а у 2011 році - к.е.н., доц. Шипуліна Ю.С.).
У липні 2009 року відбувся перший захист докторської дисертації випускника докторантури кафедри Прокопенко О.В.
У 2009 році студентами спеціальності «Маркетинг» на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з маркетингу зайнято 2 перших місця (одне з них студентом-заочником), 2 других і 1 третє; на Всеукраїнській студентській олімпіаді з маркетингу – друге місце.
У вересні 2009 року доцентом Тєлєтовим О.С. захищено докторську дисертацію.
У 2010 році студентами спеціальності «Маркетинг» на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт зайнято перше, друге та третє місця, на ІІ Міжнародному студентському фестивалі PR і реклами «PR-стиль 2010» - перше місце; два студенти стали фіналістами ІV Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» (м. Київ).
У лютому 2010 року кафедрою засновано видання наукового журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій».

У 2010 році кафедра маркетингу та УІД СумДУ за підтримки Управління освіти та науки Сумської міської ради започаткувала для учнів 10-11 класів ЗОШ та студентів навчальних закладів І-ІІ ступенів акредитації конкурс «Знайди себе у маркетингу!»
У 2010 році кафедрою маркетингу отримано ліцензію за спеціальністю 8.000014 «Управління інноваційною діяльністю» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».
З травня 2010 року усі штатні викладачі кафедри мають науковий ступінь доктора чи кандидата економічних наук.
У 2010 році кафедрою започатковано «Науково-навчальний центр маркетингових досліджень СумДУ»
У червні 2010 року викладачі кафедри маркетингу та УІД здобули право на розроблення одного з навчальних курсів проекту Європейської комісії TEMPUS «Мережа освітніх центрів з сучасних технологій управління». Так, д.е.н., проф. Ілляшенко С.М. та к.е.н. Ілляшенко Н.С. (СумДУ, Україна) у співробітництві із к.е.н. Рябиченко С.А. (МГОУ, Російська Федерація розробили навчальний курс с дисципліни «Інноваційний менеджмент».
У 2011 році кафедра маркетингу отримала відзнаку від компанії «GfK Ukraine» за якісну, відповідальну й фундаментальну підготовку студентів і їх дослідницьких робіт.

У жовтні 2011 року кафедру перейменовано у кафедру Маркетингу та управління інноваційною діяльністю

У листопаді 2011 року доцентом кафедри Божковою В.В. захищено докторську дисертацію 

З вересня 2012 р. студенти та аспіранти кафедри беруть активну участь у програмі стажувань на базі Техніко-гуманітарної академії (м. Бєльсько-Бяла, Польща).

У 2013 р. Ілляшенко С.М. розпочав курс лекцій для студентів Вищої школи економіко-гуманітарної (м. Бєльсько-Бяла, Польща).

З вересня 2013 р. студенти та аспіранти кафедри беруть активну участь у програмах молодіжного обміну в Грузії та Македонії у рамках програми Youth in Action.

У 2014 р. розпочато цикл інтелектуальних ігор з маркетингу для учнів 10-11 класів та студентів коледжів.

У 2014 р. кафедра маркетингу та УІД першою в Україні отримала ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальності 8.18010009 «Біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр».

У 2015 р. журнал кафедри «Маркетинг і менеджмент інновацій» проіндексовано Web of Science. У цьому ж році значно розширилася географія академічної мобільності кафедри, наші викладачі, аспіранти та студенти за програмами академічної мобільності навчалися, проходили стажування в університетах Польщі, Португалії, Китаю, Чехії, Латвії, Італії, Сербії. За підсумками роботи у 2015 р. кафедра зайняла 3 місце серед випускових кафедр СумДУ.

У 2016 р. кафедрою проведено 10 ювілейну Міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» у якій взяли участь науковці України, Великобританії, Польщі, Литви, Білорусії. Зав. каф. д.е.н., проф.. Ілляшенко С.М. ввійшов до складу НМК з маркетингу. Значно розширився склад іноземних членів редакційної колегії журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій».