© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Науковий журнал

mmilogoЖурнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» започаткований кафедрою маркетингу Сумського державного університету у лютому 2010 року (свідоцтво про реєстрацію серія КВ № ДР 16410-4882 Р від 05.02.2010 р.).


Згідно з рішенням Президії Вищої атестаційної комісії від 23.02.2011 року журнал ММІ включено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.


Періодичність видання 4 рази на рік.
Мови публікацій – українська, російська, англійська.


Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.
ММІ містить такі розділи:

  1. Маркетинг інновацій
  2. Інновації у маркетингу
  3. Інноваційний менеджмент
  4. Проблеми управління інноваційним розвитком
  5. Екологічний маркетинг та менеджмент

З умовами публікації та вимогами до оформлення матеріалів ви можете ознайомитись на сайті журналу http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.