© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Науково-навчальний центр маркетингових досліджень

«Науково-навчальний центр маркетингових досліджень СумДУ» (ННЦМД) засновано при кафедрі маркетингу СумДУ 10.06.2010

Керівник: Ілляшенко Сергій Миколайович

ННЦМД виконує всі види маркетингової  діяльності: науково-дослідну, прикладну, консалтингову, ведення аналітичних оглядів, консультації в області інноватики, розроблення ідей і товарної марки (брендів), методичної документації підготовки й перепідготовки кадрів і т.п.

Положення про ННЦМД

 

Метою створення та функціонування  ННЦМД СумДУ є практична реалізація наукового, фахового та інтелектуального потенціалу викладачів, співробітників  і студентів  СумДУ, інших вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій для розвитку і посилення ринкових позицій підприємств і установ Сумської області і України  у цілому.

 

Основні види діяльності ННЦМД СумДУ

Короткострокові курси з маркетингу

1. Надання консультацій особам, які мають намір підвищити кваліфікацію викладача закладу вищої освіти на базі СумДУ.

Пропонуємо стажування термінами 1 міс., 3 міс. та 6 міс. на базі кафедри маркетингу та УІД (керівниками програм стажування є провідні науковці за напрямками, доктори наук). За результатами стажування видається посвідчення.

2. Короткострокові курси з маркетингу та підприємців, працівників сфери торгівлі та широкого загалу.

Під час занять буде розглянуто наступні теми:

 • основні поняття маркетингу;
 • маркетингова інформація та маркетингові дослідження;
 • методи стратегічного аналізу;
 • клієнти та ринки: сегментація, визначення цільової аудиторії;
 • продукт: життєвий цикл, модифікації, створення збалансованого товарного портфеля;
 • маркетингове ціноутворення;
 • просування на ринку: комплекс маркетингових комунікацій, канали просування;
 • Інтернет-маркетинг;
 • контроль та оцінки ефективності маркетингових заходів.

За результатами проходження курсів видається посвідчення.

Контактна особа: Божкова Вікторія Вікторівна

+380506157182

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Маркетингові дослідження

Ми маємо багаторічний досвід у проведенні маркетингових досліджень різних напрямків та різних масштабів. Залежно від потреб замовника ми можемо провести дослідження за такими напрямками:

 • аналіз ринку;
 • дослідження конкурентів;
 • дослідження споживачів;
 • аналіз цін.

Ми володіємо такими методами збору первинної інформації:

 • інтерв’ю (індивідуальне та групове);
 • спостереження (у тому числі «таємний покупець»);
 • експеримент;
 • дослідження споживацьких інформаційних панелей.

Обробка результатів досліджень виконується з використанням програмного комплексу SPSS, що гарантує стислі строки обробки даних, а також високу точність та широкий вибір інструментів аналітики.

Контактна особа: Карпіщенко Олександр Олексійович

+380953508712

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 Консалтингові послуги з маркетингу для підприємств різних галузей діяльності    

1. Аналіз положення підприємства на ринку.

2. Розробка позиціонування:

 • проведення кабінетного дослідження з метою вивчення ситуації на ринку.
 • загальна оцінка основних конкурентів. Виявлення сильних і слабких сторін підприємства.
 • проведення дослідження методом "таємний покупець" з метою оцінки рівня клієнтоорієнтованості основних конкурентів, кваліфікації співробітників, відповідності рекламних повідомлень і реального стану справ.
 • формування позиціонування під різні сегменти цільової аудиторією.

3. Розробка ідеї бренд-айдентики компанії з метою підвищення впізнаваності фірми, створення враження цілісності:

 • розробка логотипу, фірмової графіки;
 • розробка фірмового блоку;
 • розробка дизайну ділової документації, брендування рекламної продукції.

4. Розробка програми комунікацій:

 • складання мотиваційних посилів для кожної виділеної групи цільової аудиторії;
 • визначення каналів впливу на кожну окрему групу цільової аудиторії;
 • складання медіаплану реалізації стратегії комунікацій, в тому числі визначення основних медіаканалів;
 • розробка графіка подачі інформації по кожному медіаканалах;
 • оцінка фінансового аспекту подачі інформації по кожному з медіаканалів.

Реалізація програми просування підприємства та контроль її ефективності.

Контактна особа: Ващенко Тетяна Володимирівна

+3804071097

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Консультацій особам, які підвищують кваліфікацію самостійно    

Співробітники кафедри маркетингу та УІД пропонують проведення індивідуальних консультацій. Консультації можуть надаватися для таких задач клієнтів:

 • самостійне вивчення маркетингу;
 • написання наукової статті;
 • підготовка виступу на конференції;
 • розробка маркетингової програми;
 • розробка бізнес-плану;
 • інші.

Контактна особа: Карпіщенко Олександр Олексійович

+380953508712

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Виконання науково-дослідних робіт за тематикою замовника

В рамках виконання науково-дослідних робіт можуть виконуватися дослідження за наступними напрямками:

 • маркетингові дослідження;
 • маркетингова товарна політика;
 • маркетингова цінова політика;
 • маркетингова політика комунікацій;
 • промисловий маркетинг;
 • логістика;
 • міжнародний маркетинг;
 • маркетинг інновацій;
 • екологічний маркетинг;
 • ризики в маркетингу;
 • стратегічний маркетинг;
 • маркетинговий менеджмент;
 • рекламний менеджмент;
 • міжнародний менеджмент (маркетингові аспекти);
 • маркетингова політика розподілу;
 • комерційна діяльність посередницьких підприємств;
 • товарна інноваційна політика;
 • поведінка споживачів;
 • некомерційний маркетинг (у т.ч. муніципальний маркетинг, маркетинг територій);
 • стандартизація й сертифікація (маркетингові аспекти);
 • мерчандайзинг та інші. 

Контактна особа: Біловодська Олена Анатоліївна

+380503073593

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Підготовка навчальної літератури та навчальних матеріалів з маркетингу та суміжних дисциплін

В рамках даного напряму можливе виконання наступних видів робіт:

 • написання підручників, посібників, конспектів лекцій та методичних вказівок;
 • підготовка навчальних матеріалів. Наприклад, для підвищення кваліфікації працівників конкретного підприємства з урахуванням специфіки діяльності;
 • інші види робіт.

Контактна особа: Ілляшенко Наталія Сергіївна

+380662719331

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Прикладні (науково-прикладні) розроблення «Науково-навчального центру маркетингових досліджень СумДУ» дозволяють виконати: 

 1. Аналіз ефективності товарної номенклатурної політики підприємства й розробку заходів щодо її вдосконалення.
 2. Вибір оптимальної стратегії просування (стимулювання збуту) продукції підприємства, включаючи оптимізацію розподілу засобів бюджету стимулювання між комунікаційними інструментами.
 3. Аналіз ринкових позицій торговельної (товарної) марки й розробка заходів, спрямованих на її зміцнення.
 4. Діагностику потенціалу інноваційного розвитку підприємства й розробка заходів щодо його розвитку й ефективної реалізації.
 5. Розроблення заходів у сфері мерчандайзингу.
 6. Проведення ринкових досліджень.
 7. Стратегічний маркетинговий аналіз ринкових позицій підприємства й розробка заходів, спрямованих на їх зміцнення.

Викладачі кафедри проводять тренінги різної спрямованості для працівників підприємств і установ. Зокрема:

 • Розвиток регіональної структури організації на основі вдосконалення переговорних процесів менеджерами зі збуту (проводився у концерні “Укрросметал”);
 • Навички менеджерів (проводився у фірмі Net Cracker);
 • Основи маркетингової діяльності (проводився для малих підприємств та приватних підприємців);
 • Актуальні проблеми аналізу та урахування економічних ризиків (проводився у ПАТ «ВНДІАЕН»);
 • Актуальні проблеми інноваційного менеджменту (проводився у ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе»);
 • Актуальні проблеми мотивації персоналу (проводився у ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе»)

Напрямки консультаційних і тренінгових послуг «Науково-навчального центру маркетингових досліджень СумДУ»

1. Цілеспрямовані переговори з діловими партнерами, клієнтами і т.д.

2. Робота з ключовими клієнтами.

3. Основи ефективного обслуговування клієнтів. Мерчандайзинг (стимулювання збуту на місці продажів).

4. Організація приватних підприємств. 

5. Складання бізнес-плану:

 • аналіз ринку, на якому здійснюється бізнес;
 • вибір сегмента ринку, на якому  доцільно  реалізовувати проект;
 • розрахунки фінансових показників окупності проекту;
 • складання резюме й надання його інвесторам;
 • облік факторів невизначеності й ризику в бізнесі.

6. Проведення презентацій:

 • дослідження цільової аудиторії;
 • оформлення проектів у наочному вигляді;
 • мистецтво доповіді і зацікавлення аудиторії;
 • аналіз проведеної презентації.

7. Організація маркетингової діяльності на підприємстві:

 • розуміння сутності маркетингової діяльності для підвищення ефективності бізнесу;
 • створення відділу маркетингу. Розрахунки оптимальної кількості співробітників та визначення їх обов'язків;
 • ефективне управління маркетинговою діяльністю; важливість «часу» і «місця» для ефективної роботи маркетологів;
 • складання оптимального бюджету маркетингу й медіа-плану.

8. Проведення маркетингових досліджень:

 • попередній аналіз ринку;
 • вибір способу дослідження й розрахунок необхідної кількості показників (вибірка, генеральна сукупність, відхилення);
 • набір групи інтерв'юерів;
 • дослідження поведінки споживачів;
 • дослідження конкурентів і конкурентоспроможності власного бізнесу (власної продукції);
 • контроль роботи продавців;
 • аудит процесу дослідження;
 • аналіз результатів дослідження;
 • формування звіту.

9. Прогнозні дослідження ринку:

 • аналіз діяльності підприємства за останні періоди;
 • прогнозування збуту (методи прогнозування, оцінка результатів, перевірка ймовірності й точності прогнозу);
 • вибір оптимального способу прогнозування для певного виду діяльності.

10. Малобюджетний маркетинг:

 • мета і завдання організації для доцільного використання коштів;
 • статті витрат маркетингового бюджету;
 • способи зменшення витрат і пошук резервів їх використання;
 • ефективне управління маркетинговими засобами для підвищення попиту на продукцію.

11. Маркетингова політика комунікацій:

 • рекламування товару;
 • стимулювання збуту;
 • ефективне використання PR;
 • директ-маркетинг;
 • організація й управління комплексом комунікацій.

12. Розроблення маркетингової програми:

 • аналіз ринку, на якому планується, здійснюється бізнес;
 • аналіз конкурентоспроможності підприємства та/або його продукції;
 • аналіз сильних і слабких сторін підприємства (SWOT, GAP, STP - аналізи);
 • канали розподілу й транспортування продукції;
 • складання бюджету маркетингу.

13. Реклама й PR:

 • вибір медіа-носіїв по параметрах ефективності й оптимального використання бюджету;
 • розробка рекламного повідомлення (структура й зміст рекламного повідомлення; комп'ютерні технології, що використовуються для його створення);
 • організація роботи із громадськістю;
 • створення позитивного іміджу підприємства завдяки проведенню й участі в суспільних заходах.

14. Стимулювання збуту:

 • стимулювання покупців: цінове стимулювання, пільги в натуральному вигляді;
 • стимулювання торговельної мережі;
 • стимулювання персоналу;
 • ефективність проведення стимулюючих заходів.

15. BTL-акції: організація і проведення:

 • вибір місця й часу проведення акції;
 • вибір промоутерів, вимоги до їхнього вигляду й навичок спілкування;
 • організація місця проведення акції;
 • ефективність проведення BTL-Акції.

16. Ціна як інструмент маркетингової політики:

 • аналіз конкурентних цін на діючому ринку;
 • вибір маркетингової стратегії цін;
 • усунення помилок і ризиків у встановленні цін.

17. Стратегічне планування та управління портфелем замовлень:

 • аналіз середовища;
 • розробка стратегій окремих бізнес-одиниць;
 • стратегії, рекомендовані для підприємств України;
 • методика вибору оптимальної стратегії;
 • управління реалізацією стратегічних дій;
 • методика оцінки бізнес-портфелю;
 • визначення ролі й місця окремої бізнес-одиниці в портфелі замовлень;
 • оптимізація портфеля замовлень.

18. Мотивація та добір персоналу:

 • вибір ефективного способу мотивації;
 • інноваційні форми й ноу-хау в сфері мотивації персоналу;
 • пошук кандидата на зазначену посаду (Headhunting).

19. Аудит маркетингової діяльності:

 • аудит збутової й логістичної діяльності підприємства;
 • аналіз сильних і слабких сторін маркетингової діяльності;
 • аналіз ефективності роботи фахівців даних напрямків;
 • пропозиції щодо поліпшення організації й управління маркетингом на підприємстві.

20. Організація логістично-збутової діяльності:

 • діючі логістичні системи (вивчення каналів розподілу продукції, види логістичних систем, поняття логістичного ланцюжка);
 • економічна ефективність процесів складування й транспортна логістика;
 • управління запасами;
 • логістика посередництва;
 • розширення ринків збуту товару.

21. Використання програмних продуктів у маркетингу та менеджменті:

 • використання пакета програм Microsoft Office для розв'язання специфічних завдань менеджменту та маркетингу;
 • проведення прогнозних і оптимізаційних розрахунків в Microsoft Excel;
 • робота з базами даних (Microsoft Access);
 • створення рекламних повідомлень (логотипи, буклети і т.д.) (Adobe Photoshop, Corel Draw, In Design);
 • створення презентацій в Microsoft PowerPoint;
 • робота в Internet і комунікація з використанням e-mail.

22. Управління ризиками в маркетингу:

 • аналіз ринку на етапах пошуку цільового ринку;
 • оцінка виведення нового товару на ринок;
 • регулювання й запобігання ризикових ситуацій.

23. Маркетинг в антикризовому управлінні (ребрендинг, репозиціювання):

 • формування антикризових маркетингових стратегій;
 • рішення про зміну зовнішнього вигляду товару, товарної марки, назви або пакування;
 • рішення про зміну місць продажів, цільового сегмента ринку.

24. Соціальний маркетинг в органах державного самоврядування:

 • соціальний маркетинг у некомерційній сфері;
 • соціальна реклама й PR;
 • брендинг міст і населених пунктів;
 • формування позитивного іміджу й туристично-інвестиційної привабливості регіону (міста).

 

Звіти про проведення досліджень:

Адреса:

Кафедра маркетингу СумДУ
вул. Римського-Корсакова, 2
м.Суми, Україна
40007
корпус «Т», ауд. Т-115
тел.:   +38 (0542) 68 78 44

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду