© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Про кафедру

Студенти спеціальностей "Маркетинг", "Управління інноваційною діяльністю" та "Біржова діяльність" навчаються за денною та заочною формами, вивчають теоретичні основи та практичні методи організації діяльності підприємств і установ в умовах ринку.


Випускники отримують вищу економічну освіту ("бакалавр", "спеціаліст", "магістр") з поглибленою підготовкою з наступних питань:


1. за спеціальністю "Маркетинг"

 • технології проведення ринкових маркетингових досліджень;
 • реклама і стимулювання збуту (технології, організація і контроль);
 • формування збутової мережі і системи товароруху;
 • розроблення товару і формування товарної політики;
 • вибір стратегій ціноутворення і розроблення маркетингової цінової політики;
 • комерційна діяльність посередницьких підприємств;
 • управління маркетингом на підприємстві;
 • раціоналізація матеріальних та інформаційних потоків на підприємстві;
 • маркетинг інновацій;
 • складання маркетингових прогнозів;
 • застосування інформаційних технологій і систем у маркетингу;
 • організація маркетингу на промисловому підприємстві, в малому бізнесі, у зовнішньоекономічній діяльності;
 • мерчандайзинг.

2. за спеціальністю "Управління інноваційною діяльністю"

 • методологія наукових досліджень;
 • трансферт технологій;
 • фінансовий менеджмент;
 • застосування інформаційних систем в інноваційній діяльності;
 • економіка інноваційного підприємства;
 • інноваційний менеджмент;
 • інтелектуальна власність;
 • стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства;
 • управління інноваційними проектами;
 • маркетинг інновацій;
 • системний аналіз і прийняття інноваційних рішень;
 • креативний менеджмент.

3. за спеціальністю "Біржова діяльність"

 • аналіз інформації у біржовій діяльності;
 • пошук і вивчення стратегічних партнерів та інвесторів;
 • проведення моніторингу ринку на внутрішньому та міжнародному рівнях;
 • здійснення консультаційних послуг у біржовій сфері;
 • розроблення програм стратегічних та тактичних дій у біржовій діяльності;
 • здійснення діяльності з корпоративного управління;
 • організація діяльності щодо управління активами;
 • ведення реєстру власників цінних паперів;
 • організація торгівлі на біржових ринках;
 • оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності;
 • здійсненням операцій з продажу об’єктів інтелектуальної власності.

Фахівці зі спеціальностей

"Маркетинг", "Управління інноваційною діяльністю" та "Біржова діяльність" підготовлені до професійної діяльності у малому і середньому бізнесі на підприємствах та установах різних форм власності, виробничої та невиробничої сфери, органах державного і місцевого управління, освітніх та наукових закладах.

Фахівці зі спеціальностей "Маркетинг", "Управління інноваційною діяльністю" та "Біржова діяльність" можуть працювати:

 • на підприємствах та об’єднаннях, у тому числі спільних;
 • кредитно-фінансових установах;
 • комерційних, консалтингових, посередницьких фірмах та рекламних агентствах;
 • біржах, інвестиційних компаніях;
 • у проектних організаціях та установах;
 • у наукових та навчальних закладах;
 • органах місцевого і державного управління різних рівнів як фахівці з питань комерційної діяльності, маркетингового менеджменту, зовнішньоекономічної діяльності, менеджменту персоналу, патентно-кон’юнктурних досліджень, захисту комерційної таємниці.

Фахівці зі спеціальності «Маркетинг» можуть займати посади:

 • керівників-підприємців і фахівців індивідуальних, сімейних та приватних підприємств;
 • фахівців з розширення ринків збуту;
 • фахівців та керівників функціональних підрозділів і служб підприємств та установ;
 • фахівців та керівників комерційних відділів підприємств та об’єднань;
 • фахівців та керівників органів місцевого та державного управління;
 • викладачів з економіки, менеджменту та маркетингу у навчальних закладах;
 • наукових співробітників.

Фахівці зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» можуть займати посади:

 • спеціалістів з реорганізації підприємств;
 • керівників інноваційних проектів та програм;
 • менеджерів інноваційного розвитку;
 • менеджерів з комерціалізації інтелектуальної власності;
 • аналітиків консолідованої інформації;
 • менеджерів з питань регіонального розвитку;
 • керівників малих підприємств;
 • наукових співробітників.

Фахівці зі спеціальності «Біржова діяльність» можуть займати посади:

 • менеджерів у фінансовій діяльності;
 • менеджерів у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам;
 • професіоналів в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;
 • професіоналів в галузі економіки;
 • фахівців в галузі фінансів та торгівлі;
 • агентів з комерційного обслуговування;
 • торговельних брокерів.