© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
МІІМ-2009

miim20091-3 жовтня у м. Суми на базі кафедри маркетингу Сумського державного університету відбулась ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу”.

На Третю міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу» надійшли матеріали (тези, заявки на участь) від науковців, викладачів, аспірантів, докторантів та представників вітчизняних підприємств.

Географія учасників представлена країнами: США, Канада, Польща, КНР, Арабські країни, Азербайджан, Росія, Україна (м. Суми, м. Київ, м. Харків,     м. Одеса, м. Полтава, м. Луганськ, м. Львів, м. Дніпропетровськ, м. Донецьк, м. Хмельницький, м. Черкаси, м. Макіївка, м. Сєвєродонецьк, м. Запоріжжя,  м. Кіровоград).

Матеріали конференції включають доробки представників 36 вищих навчальних закладів і наукових організацій, серед яких 4 іноземних:

 1. Сумський державний університет;
 2. Сумський національний аграрний університет;
 3. Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м.Київ;
 4. Одеський державний економічний університет;
 5. Полтавський університет споживчої кооперації України;
 6. Національний університет «Львівська політехніка»;
 7. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 8. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;
 9. Українська академія банківської справи, м.Суми;
 10. Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, м.Луганськ;
 11. Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана;
 12. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
 13. Донецький національний технічний університет;
 14. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;
 15. Донецький університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;
 16. Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола;
 17. Хмельницький національний університет;
 18. Східноєвропейський університет Економіки і менеджменту;
 19. Львівська комерційна академія;
 20. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»;
 21. Макіївський економіко-гуманітарний інститут;
 22. Національний лісотехнічний університет України;
 23. Донецький національний університет;
 24. Запорізька державна інженерна академія;
 25. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут;
 26. Класичний приватний університет, м. Запоріжжя;
 27. Київський національний університет технології та дизайну;
 28. ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН;
 29. Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 30. Європейський університет, Донецька філія;
 31. Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк);
 32. Інститут економіки промисловості НАН України;
 33. Division of Air Pollution Control;
 34. McMaster University;
 35. Азербайджанский государственный экономический университет;
 36. Педагогический Институт Южный федеральный университет.

Також матеріали конференції включають доробки представників підприємств та організацій (установ):

 • ВАТ «Сумихімпром»;
 • Компанія «Медіум-ТВ»,м. Київ;
 • Кіровоградська обласна дирекція ЗАТ «Страхова компанія «Кредо-Класик»;
 • СФ НАК «Украгролізинг».

У конференції брали участь: 15 докторів наук, 34 кандидати економічних наук, 22 викладача, 28 аспірантів, 4 представника підприємств.

Були розглянуті такі тематичні напрямки:

 • методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій;
 • товарна інноваційна політика сучасного підприємства;
 • управління життєвим циклом інновацій;
 • управління торговою маркою в контексті маркетингу інновацій;
 • формування попиту і просування інноваційного продукту на ринок;
 • управління маркетинговими ризиками інновацій;
 • управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу;
 • інновації маркетингу;
 • нові методи маркетингових досліджень;
 • нові стратегії сегментування ринку;
 • модифікація кривої життєвого циклу товару;
 • нові маркетингові стратегії охоплення і розвитку цільового сегменту;
 • маркетинг екологічних інновацій.

Учасники конференції прийняли рышення, що подальші зустрічі фахівців сприятимуть вирішенню таких питань:

 • узагальнення нових теоретичних положень маркетингу інновацій;
 • обмін досвідом впровадження маркетингу інновацій у практичну діяльність підприємств і установ;
 • розробка методологічних і практичних рекомендацій щодо ефективного застосування нових методів і технологій маркетингу.