© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
МІІМ-2010

miim2010_129 вересня - 1 жовтня 2010 року у місті Суми на базі кафедри маркетингу Сумського державного університету відбулась ІV Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу”.

На Четверту міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу» надійшли матеріали (тези, заявки на участь) від науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів, докторантів та представників вітчизняних підприємств.

Географія учасників представлена країнами: США, Німеччина, Польща, Азербайджан, Російська Федерація, Україна (м. Суми, м. Київ, м. Харків, м. Одеса, м. Полтава, м. Луганськ, м. Львів, м. Кременчук, м. Донецьк, м. Хмельницький, м. Черкаси, м. Макіївка, м. Сєвєродонецьк, м. Запоріжжя, м. Кіровоград, м. Горлівка, м. Боярка).miim2010_2

Матеріали конференції включають доробки представників 43 вищих навчальних закладів і наукових організацій, серед яких 7 іноземних:

 1. Сумський державний університет;
 2. Сумський національний аграрний університет;
 3. Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ;
 4. Одеський державний економічний університет;
 5. Полтавський університет економіки і торгівлі;
 6. Національний університет «Львівська політехніка»;
 7. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 8. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури;
 9. Українська академія банківської справи, м. Суми;
 10. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ;
 11. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
 12. Луганський національний університет ім. Т. Шевченка;
 13. Донецький національний технічний університет;
 14. Кременчуцький державний університет ім. М. Остроградського;
 15. Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган - Барановського;
 16. Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола;
 17. Хмельницький національний університет;
 18. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси;
 19. Львівська комерційна академія;
 20. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»;
 21. Макіївський економіко-гуманітарний інститут;
 22. Національний лісотехнічний університет України, м. Львів;
 23. Донецький національний університет;
 24. Запорізька державна інженерна академія;
 25. Харківський національний університет радіоелектроніки;
 26. Міжрегіональна академія управління персоналом;
 27. Державний університет інформатики та штучного інтелекту, м. Донецьк;
 28. Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ ДонНТУ;
 29. Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 30. Європейський університет, Донецька філія;
 31. Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк);
 32. Інститут економіки промисловості НАН України;
 33. Київський університет туризму, економіки та права;
 34. Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ;
 35. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки;
 36. ДВНЗ «Національна академія управління», м. Донецьк;
 37. Вища банківська школа (Польща);
 38. Економічний університет (Польща);
 39. Division of Air Pollution Control (США);
 40. Університет прикладних наук Вайєнштефан (Німеччина);
 41. Педагогический Институт Южный федеральный университет (Російська Федерація);
 42. Hochschule der Medien in Stuttgart (Німеччина);
 43. Сумгаитский государственный университет (Азербайджан).

Матеріали конференції включають доробки представників сучасних підприємств та організацій:

 • Агенція маркетингових комунікацій «МАРТ», м. Київ;
 • КСП «Нектар», м. Черкаси;
 • ДП «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», м. Донецьк;
 • Transsystem S.A. (Польща);
 • ТОВ «Турбомаш»,м. Суми;
 • ТОВ «ТД «Папірус», м. Суми;
 • ФОП «Чухно С.М.», м. Суми.

У конференції брали участь: 19 докторів наук, 59 кандидатів економічних наук, 6 викладачів, 29 аспірантів, 13 здобувачів, 12 асистентів та 7 представників підприємств.

Були розглянуті такі тематичні напрямки:

 • методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій;
 • товарна інноваційна політика сучасного підприємства;
 • управління життєвим циклом інновацій;
 • управління торговою маркою в контексті маркетингу інновацій;
 • формування попиту і просування інноваційного продукту на ринок;
 • управління маркетинговими ризиками інновацій;
 • управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу;
 • інновації маркетингу;
 • нові методи маркетингових досліджень;
 • нові стратегії сегментування ринку;
 • модифікація кривої життєвого циклу товару;
 • нові маркетингові стратегії охоплення і розвитку цільового сегменту;
 • маркетинг екологічних інновацій.

miim2010_3В рамках ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу” був проведений круглий стіл на тему “Соціальні медіа або як продати слона поколінню “Y“. Доповідачі Олександр Торопов (Студія медіа-проектів Папайа, м. Київ) та Юлія Скринник (Рекламна агенція VIP Media Group, м. Суми) висвітили основні положення та окреслили проблемні питання сучасних соціальних медіа. В якості експертів обговорення виступили провідні фахівці в сфері реклами та комунікацій:

 1. Ірина Литовченко (к.е.н., доцент кафедри маркетингу ОНЕУ, м. Одеса);
 2. Арсеній Мирошниченко (Event-company TFT, м. Суми)
 3. Денис Зеленський (Web-студія GENII, м. Суми)
 4. Ростислав Кірой (Web-студія GENII, м. Суми)
 5. Тетяна Башук (к.е.н., кафедра маркетингу СумДУ, м. Суми)

Учасники конференції прийняли рішення, що подальші зустрічі фахівців сприятимуть вирішенню таких питань:

 • узагальнення нових теоретичних положень маркетингу інновацій;
 • обмін досвідом впровадження маркетингу інновацій у практичну діяльність підприємств і установ;
 • розроблення методологічних і практичних рекомендацій щодо ефективного застосування нових методів і технологій маркетингу.

За результатами роботи ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу” планується видання колективної монографії.