© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
МІІМ-2011

miim2011_229 вересня - 1 жовтня 2011 року у Сумському державному університеті на базі кафедри маркетингу відбулась V Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».

На П’яту ювілейну конференцію надійшли матеріали від 160 учасників (120 доповідей), серед них: 23 доктори наук, 57 кандидатів наук, 1 докторант, 22 аспіранти, 5 здобувачів, 13 викладачів, 22 асистенти, 10 студентів та 7 представників підприємств з України, Росії, Болгарії.

Географія учасників конференції: Болгарія (м. Бургас, м. Варна), Російська Федерація (м. Москва, м. Санкт-Петербург, м. Ростов-на-Дону, м. Новосибірськ), Україна (м. Суми, м. Київ, м. Харків, м. Одеса, м. Полтава, м. Львів, м. Кременчук, м. Донецьк, м. Дніпропетровськ, м. Хмельницький, м. Макіївка, м. Кривий Ріг, м. Луганськ, м. Сєвєродонецьк, м. Запоріжжя, м. Кіровоград, м. Енергодар).

miim2011_11

Матеріали конференції включають доробки представників 51 вищих навчальних закладів і наукових організацій, серед яких 7 іноземних:

 1. Cумський державний університет;
 2. Сумський національний аграрний університет;
 3. Українська академія банківської справи, м. Суми;
 4. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 5. Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 6. Харківський національний університет внутрішніх справ;
 7. Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ;
 8. Національний університет «Львівська політехніка»;
 9. Львівська комерційна академія;
 10. Львівський національний аграрний університет;
 11. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 12. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
 13. Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин;
 14. Київський національний торговельно-економічний університет;
 15. Донецький національний технічний університет;
 16. Донецький національний університет;
 17. Донецький державний університет управління;
 18. Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ ДонНТУ;
 19. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ;
 20. Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, м. Сєвєродонецьк;
 21. Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля;
 22. Дніпропетровська державна фінансова академія;
 23. Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського;
 24. Макіївський економіко-гуманітарний інститут;
 25. Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, м. Київ;
 26. Науково-дослідний центр інформаційних технологій Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк;
 27. Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк;
 28. Інститут фізики НАН України, м. Київ;
 29. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса;
 30. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
 31. Хмельницький національний університет;
 32. Одеська державна академія будівництва та архітектури;
 33. Одеський державний економічний університет;
 34. Одеський національний політехнічний університет;
 35. Одеська національна академія харчових технологій;
 36. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
 37. Криворізький технічний університет;
 38. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки;
 39. Національний гірничий університет;
 40. Національна металургійна академія України;
 41. Запорізький національний університет, Кримський факультет
 42. ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 43. Міжрегіональна академія управління персоналом;
 44. Энергодарский институт государственного и муниципального управления им. Р.Г. Хеноха «Класического приватного университета»;
 45. Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана;
 46. Московская Международная Высшая Школа Бизнеса МИРБИС (Бизнес-Университет);
 47. Санкт-Петербургский государственный университет Технологии и Дизайна;
 48. Новосибирский государственный технический университет;
 49. Донской государственный аграрный университет;
 50. University Prof. Dr. Asen Zlatarov of Bourgas, Bulgaria;
 51. Technical University of Varna, Bulgaria.

Матеріали конференції включають розробки представників вітчизняних і закордонних підприємств та організацій:

 1. ЗАО «Медиаграфикс» (INDIVISION), м. Москва;
 2. ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРО-КОМПЛЕКТ», м. Москва;
 3. ТОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», м. Київ;
 4. ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Системавтоматика», м. Кривий
 5. ТОВ «Турбомаш»,м. Суми;
 6. ТОВ «ТД «Папірус», м. Суми;
 7. ПФ «Спецобладнання», м. Суми.

Робота V Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» проходила у 4 секціях:

 • Маркетинг інновацій;
 • Інновації у маркетингу;
 • Екологічний маркетинг;
 • Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу.

miim2011_3Серед найбільш змістовних і цікавих доповідей, що охоплювали методологічні і теоретичні аспекти інноваційного маркетингу та маркетингу інновацій, варто відзначити такі: «Дискусійні аспекти стратегічного маркетингу» (д.е.н., проф. Куденко Н.В.); «Інтегрування маркетингу в інноваційну діяльність підприємств» (к.е.н., доц. Ковальчук С.В.); «Методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку маркетингової діяльності підприємств» (д.е.н., проф. Максимова Т.С.); «Бенчмаркинг как инструмент формирования конкурентных преимуществ» (д.е.н., проф. Перерва П.Г.); «Інноваційний  регрес у товарній структурі зовнішньої торгівлі україни» (д.е.н., проф. Мельник Т.М.); «Аналіз застосування інтернет-технологій і методів у сучасному маркетингу» (д.е.н., проф. Ілляшенко С.М.); «Риски инновационного развития энергетики украины» (к.е.н., доц. Караева Н.В., Сегеда И.В.); «Маркетингова парадигма інноваційних конкурентних переваг підприємства» (д.е.н., проф. Карпенко Н.В., Іванникова М.М.); «Основні напрямки розвитку соціально-етичного маркетингу лісового комплексу України» (к. с.-гос. н., доц. Кравець П.В.); «Ресурсно-інноваційний потенціал підприємства: сутність та принципи оцінювання» (к.е.н., доц. Попова О.Ю.); «Глобалізована економіка та інноватика» (д.е.н., Тєлєтов О.С.); «Технологічна сегментація» (к.т.н., доц. Шумейко В.М.).

miim2011_10В рамках другого робочого дня науково-практичної конференції був проведений Круглий стіл з проблематики маркетингу освіти. Жваву дискусію викликали питання конкуренції на ринку освітніх послуг, проблеми виживання ВНЗ в умовах демографічної кризи та просування нових спеціальностей на ринку освітніх послуг. Не залишилися поза увагою питання формування бренду ВНЗ та практики використання інструментів маркетингових комунікацій у сфері освітніх послуг.

Під час роботи «Круглого столу», на пленарному і секційних засіданнях були охоплені такі тематичні напрямки:

 • методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій;
 • товарна інноваційна політика сучасного підприємства;
 • стратегічні маркетингові підходи до розроблення нових товарів;
 • формування попиту і просування інноваційного продукту на ринок;
 • управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу;
 • маркетинг екологічних інновацій;
 • управління маркетинговими ризиками інновацій;
 • управління життєвим циклом інновацій;
 • нові методи маркетингових досліджень;
 • інновації маркетингу;
 • маркетинг освітніх послуг.

Учасники конференції одноголосно прийняли рішення про подальше проведення конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» на базі кафедри маркетингу Сумського державного університету.

За результатами роботи V Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» планується видання колективної монографії.

Фотозвіт за результатами конференції >>

Відеорепортаж з конференції >>