© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
МІІМ-2012

miim_2012_927-29 вересня 2012 року у Сумському державному університеті на базі кафедри маркетингу та УІД відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».

На шосту конференцію надійшли матеріали від 185 учасників (130 доповідей), серед них: 39 докторів наук, 64 кандидати наук, 45 аспірантів, 8 здобувачів, 6 викладачів, 10 асистентів, 7 студентів та 6 представників підприємств.

Географія учасників конференції: Болгарія (м. Бургас), Білорусь (м. Вітебськ, м. Гродно), Казахстан (м. Усть-Каменогорськ), Російська Федерація (м. Москва, м. Пенза), Україна (м. Суми, м. Київ, м. Харків, м. Одеса, м. Полтава, м. Львів, м. Кременчук, м. Донецьк, м. Рівне, м. Мелітополь, м. Дніпропетровськ, м. Хмельницький, м. Макіївка, м. Кривий Ріг, м. Луганськ, м. Сєвєродонецьк, м. Запоріжжя, м. Кіровоград).

miim_2012_5Матеріали конференції включають доробки представників 54 вищих навчальних закладів і наукових організацій, серед яких 6 іноземних:

 1. Cумський державний університет;
 2. Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ ДонНТУ;
 3. Академія внутрішніх військ МВД України;
 4. Витебский государственный технологический университет;
 5. Восточно-Казахстанский Государственный Университет им. С. Аманжолова;
 6. Гродненский государственный университет им. Я. Купалы;
 7. Українська академія банківської справи НБУ;
 8. Донбаський державний технічний університет;
 9. Донецький державний університет управління;
 10. Донецький національний технічний університет;
 11. Донецький національний університет;
 12. Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;
 13. Інститут економіки та прогнозування НАН України;
 14. Інститут економіки промисловості НАН України;
 15. Інститут фізики НАН України;
 16. Київський національний торгівельно-економічний університет;
 17. Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 18. Київський національний університет культури і мистецтв;
 19. Київський національний університет технологій та дизайну;
 20. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки;
 21. Кіровоградський інститут розвитку людини;
 22. Класичний приватний університет;
 23. Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського;
 24. Криворізький національний університет;
 25. Луганський національний аграрний університет;
 26. Луганський національний університет ім. Т. Шевченко;
 27. Львівська комерційна академія;
 28. Макіївський економіко-гуманітарний інститут;
 29. Національна металургійна академія України;
 30. Національний лісотехнічний університет України;
 31. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 32. Національний університет «Львівська політехніка»;
 33. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
 34. Національний університет водного господарства та природокористування;
 35. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»;
 36. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;
 37. Одеська національна академія харчових технологій;
 38. Одеський державний економічний університет;
 39. Пензенський державний університет;
 40. Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка;
 41. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
 42. Рівненський інститут слав’янознавства;
 43. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля;
 44. Таврійський державний агротехнічний університет;
 45.  Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя;
 46. Українська академія друкарства;
 47. Харківський інститут банківської справи УБС НБУ;
 48. Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 49. Харківський національний економічний університет;
 50. Харківський національний університет внутрішніх справ;
 51. Харківський університет харчування та торгівлі;
 52. Хмельницький національний університет;
 53. University Prof. Dr. Asen Zlatarov of Bourgas.

miim_2012_3Матеріали конференції включають розробки представників вітчизняних і закордонних підприємств та організацій:

 1. ТОВ «ТД «Папірус», м. Суми;
 2. ПрАТ «Страхова Компанія «Глобус», м. Кіровоград;
 3. АКБ «Базис», м. Харків;
 4. ТОВ «Аудиторська фірма «Перспектива Плюс», м. Кривий Ріг;
 5. ТОВ «Турбомаш»,м. Суми;
 6. ЗАО «Медиаграфикс» (INDIVISION), м. Москва.

Робота VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» проходила у 5 секціях:

 • Маркетинг інновацій;
 • Інновації у маркетингу;
 • Екомаркетинг і екоменеджмент;
 • Управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу;
 • Інноваційний менеджмент.

Серед найбільш змістовних і цікавих доповідей, що охоплювали методологічні і теоретичні аспекти інноваційного маркетингу та маркетингу інновацій, варто відзначити такі: «Предпосылки и условия формирования и реализации стратегии ОВВРРС на рынке FMCG Беларуси» (к.ю.н., доц. Бєлоусов О.Л.); «Интернет-технологии как маркетинговый инструмент деятельности предприятия» (к.е.н., проф. Должанський І.З.); «Етичний маркетинг: сутність і проблеми застосування в Україні» (д.е.н., проф. Решетнікова І.Л.); «Промисловий маркетинг: реалії та шляхи удосконалення на хімічних підприємствах» (к.е.н.. доц. Швець Н.В.); «Особливості стратегічних пріоритетів маркетингового менеджменту переробних підприємств» (к.т.н., доц. Шумейко В.М.); «Сегментування ринку вугільної продукції як основа розробки ринкової стратегії шахти» (аспірант Сердюк О.С.).

Під час роботи конференції охоплено такі головні напрямки:

 1. методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій;
 2. управління торговою маркою в контексті маркетингу інновацій;
 3. управління маркетинговими ризиками інновацій;
 4. управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу;
 5. інновації в маркетингу;
 6. маркетинг екологічних інновацій;
 7. маркетинг освіти, спорту;
 8. некомерційний маркетинг;
 9. Internet-маркетинг;
 10. банківський маркетинг.

Слід зазначити, що цього року конференція проходила також в режимі on-line трансляції. Завдяки новітнім технологіям науковці, які з тих чи інших причин не змогли завітати до СумДУ, мали можливість прийняти участь дистанційно. Таким чином, всі учасники із задоволенням заслухали у вебінарі доповідь Ангела Мірчева (Болгарія).

miim_2012_10В рамках другого робочого дня науково-практичної конференції був проведений Круглий стіл з проблематики та перспектив використання Internet-технологій у маркетингу. Представники вітчизняних підприємств і співробітники кафедри виступили з цікавими доповідями, серед яких були такі: «Портрет сучасного Сумчанина» (Карпіщенко М.Ю., Лабораторія маркетингових рішень), «Можливості використання Web-сайту промисловими підприємствами» (Івашова Н.В., Агенція маркетингових комунікацій МАРТ), «Проблеми та перспективи використання Internet-технологій в освітній сфері» (Шипуліна Ю.С., СумДУ). Тематика круглого столу викликала значний інтерес учасників, які відзначили її актуальність та практичну значущість.

Учасники конференції одноголосно прийняли рішення про подальше проведення конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» на базі кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету.

За результатами роботи VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» до кінця 2012 року планується видання колективної монографії.

Переглянути фотозвіт

Збірник тез доповідей