© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
МІІМ-2013

2013_08_10_426-28 вересня 2013 року у Сумському державному університеті на базі кафедри маркетингу та УІД пройшла VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».

На сьому конференцію надійшли матеріали від 217 учасників (181 доповідь), серед них: 36 докторів наук, 87 кандидатів наук, 34 аспіранта, 6 здобувачів, 17 викладачів, 16 асистентів, 15 студентів та 6 представників підприємств.

Географія учасників конференції: Болгарія (м. Варна, м. Бургас), Білорусь (м. Вітебськ, м. Гродно),  Турція (м. Ерзинджан), Німеччина (м. Кобленц-Ландау), Польща (м. Ченстохово), Російська Федерація (м. Ростов-на-Дону), Україна (м. Суми, м. Київ, м. Харків, м. Одеса, м. Полтава, м. Львів, м. Кременчук, м. Донецьк, м. Тернопіль, м. Мелітополь, м. Дніпропетровськ, м. Хмельницький, м. Макіївка, м. Кривий Ріг, м. Луганськ, м. Сєвєродонецьк, м. Алчевськ, м. Горлівка, м. Запоріжжя, м. Кіровоград, м. Ялта).

2013_08_10_2

Матеріали конференції включають доробки представників 50 вищих навчальних закладів і наукових організацій, серед яких 6 іноземних:

 1. Cумський державний університет;
 2. Сумський національний аграрний університет;
 3. Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ ДонНТУ;
 4. Вітебський державний технологічний університет;
 5. Гродненський державний університет ім. Я. Купали;
 6. Українська академія банківської справи НБУ;
 7. Донбаський державний технічний університет;
 8. Донецький державний університет управління;
 9. Донецький національний технічний університет;
 10. Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;
 11. Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля;
 12. Дніпропетровський державний аграрний університет;
 13. Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій;
 14. Інститут економіки промисловості НАН України;
 15. Київський національний торгівельно-економічний університет;
 16. Київський національний університет технологій та дизайну;
 17. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки;
 18. Класичний приватний університет;
 19. Криворізький національний університет;
 20. Східноукраїнський національний університет ім. В.І. Даля;
 21. Макіївський економіко-гуманітарний інститут;
 22. Національна металургійна академія України;;
 23. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 24. Національний університет «Львівська політехніка»;
 25. Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 26. Національний університет водного господарства та природокористування;
 27. Національний технічний університет  «Київський політехнічний інститут»;
 28. Національний технічний університет  «Харківський політехнічний інститут»;
 29. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;
 30. Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;
 31. Одеський національний економічний університет;
 32. Полтавська державна аграрна академія;
 33. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»
 34. Рівненський національний університет водного господарства та природокористування;
 35. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля;
 36. Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя;
 37. Харківський інститут банківської справи УБС НБУ;
 38. Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 39. Харківський національний економічний університет;
 40. Харківський національний університет внутрішніх справ;
 41. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут;
 42. Хмельницький національний університет;
 43. Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова;
 44. Українська академія банківської справи Національного банку України;
 45. Южный федеральный университет;
 46. Технічний університет м. Варна;
 47. Ерзинджанський університет економіки та бізнес адміністрування;
 48. Ченстоховський політехнічний університет;
 49. Університет ім. проф. Арсена Златарова;
 50. Ченстоховський технологічний університет.

Матеріали конференції включають розробки представників вітчизняних і закордонних підприємств та організацій:

 • ТОВ «ТД «Папірус», м. Суми;
 • ТОВ «Турбомаш»,м. Суми;
 • Агенція маркетингових комунікацій «Март»;
 • Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»;
 • Державна податкова служба в Донецькій області;
 • Білопільська  районна  державна адміністрація.

Робота VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» проходила у 5 секціях:

 • Маркетинг інновацій;
 • Інновації у маркетингу;
 • Екомаркетинг і екоменеджмент;
 • Управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу;
 • Інноваційний менеджмент.

2013_08_10_5Серед найбільш змістовних і цікавих доповідей, що охоплювали методологічні і теоретичні аспекти інноваційного маркетингу та маркетингу інновацій, варто відзначити такі:

 «Рейтингова оцінка споживчих переваг як основа у визначені напрямків розвитку бізнесу» ( д.е.н., професор Максимова Т.С.); «Інтернаціоналізація бізнес освіти: досвід та перспективи» (д.е.н., проф., проф. Каніщенко О.Л.); «Екологічна криза як передумова активізації інноваційних процесів» (д.е.н., проф. проф. Попова О.Ю. ); «Трансформація теорії маркетингу в сучасних умовах» (д.е.н.,  проф. Окландер М.А.), «Маркетингові комунікації у концепції соціально-відповідальногомаркетингу» (д.е.н., доц., Карпенко Н.В.), «Концептуальные основы маркетинга в условиях информационной экономики» (д.е.н., доц. Литовченко І.Л.), «Організаційні передумови зростання ринку органічної продукції» (аспірант Кропивко Д.С.)

Під час роботи конференції охоплено такі головні напрямки:

 • методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій;
 • управління торговою маркою в контексті маркетингу інновацій;
 • управління маркетинговими ризиками інновацій;
 • управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу;
 • інновації в маркетингу;
 • нові методи маркетингових досліджень;
 • маркетинг екологічних інновацій;
 • маркетинг освіти, спорту, медицини;
 • некомерційний маркетинг;
 • Internet-маркетинг;
 • банківський маркетинг.

Слід зазначити, що традиційно конференція проходить у режимі on-line трансляції. Завдяки новітнім технологіям науковці, які з тих чи інших причин не змогли завітати до СумДУ, мають можливість прийняти участь дистанційно. Таким чином, усі учасники із задоволенням заслухали у вебінарі доповідь Ангела Мірчева (Болгарія) та Ромата Євгена Вікторовича (доктора наук державного управління, академіка Академії економічних наук України, професора Київського національного торгово-економічного університету).

В рамках другого робочого дня науково-практичної конференції був проведений Круглий стіл з проблематики «Інтернет-бізнес та Інтернет-маркетинг». Представники вітчизняних підприємств та науковці виступили з цікавими доповідями, серед яких були такі: «Маркетинг Інтернет-стартапів» (Карпіщенко О.О., Група компаній «Эффективные решения»), «Переваги та недоліки у роботі сайтів підприємств промислової сфери» (Івашова Н.В., Агенція маркетингових комунікацій МАРТ), «Ефективність роботи сайтів в освітній сфері» (Шипуліна Ю.С., Сумський державний університет). Тематика круглого столу викликала значний інтерес учасників, які відзначили її актуальність та практичну значущість.

Учасники конференції одноголосно прийняли рішення про подальше проведення конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» на базі кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету.

За результатами роботи VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» до кінця 2013 року планується видання колективної монографії.

Переглянути фотозвіт: 1 день конференції, 2 день конференції
Збірник тез доповідей