© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
МІІМ-2014

2014_30_09_325-26 вересня 2014 року у Сумському державному університеті на базі кафедри маркетингу та УІД пройшла VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».
На восьму конференцію надійшли матеріали від 103 учасників, серед них: 19 докторів наук, 55 кандидатів наук, 15 аспіранта, 3 здобувачів, 3 викладачів, 3 асистентів, 5 студентів та 3 представників підприємств.

Географія учасників конференції: Болгарія (м. Шумен), Білорусь (м. Гродно),  Польща (м. Ченстохово, м. Бєльско-Бяла), Україна (м. Суми, м. Київ, м. Харків, м. Одеса, м. Полтава, м. Львів,  м. Донецьк, м. Тернопіль, м. Дніпропетровськ, м. Макіївка, м. Кривий Ріг, м. Кіровоград).

Матеріали конференції включають доробки представників 30 вищих навчальних закладів і наукових організацій, серед яких 3 іноземних:2014_30_09_4

 1. Гродненський державний університет ім. Я. Купали (Білорусь);
 2. Вища економіко-гуманітарна школа м. Бєльско-Бяла (Польща);
 3. Донецький національний технічний університет;
 4. Донбаська Державна Машинобудівна Академія;
 5. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;
 6. Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України;
 7. Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана;
 8. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки;
 9. Національна академія Національної гвардії України;
 10. Національний інститут стратегічних досліджень (регіональний філіал у м. Дніпропетровськ);
 11. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 12. Національний університет «Львівська політехніка»;
 13. Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 14. Національний технічний університет  «Київський політехнічний інститут»;
 15. Одеська національна академія харчових технологій;
 16. Одеський національний економічний університет;
 17. Одеський національний політехнічний університет;
 18. Одеськадержавна академія будівництва та архітектури;
 19. Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю. Бугая;
 20. Cумський державний університет;
 21. Сумський національний аграрний університет;
 22. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка;
 23. Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя;
 24. Харківський державний університет харчування та торгівлі;
 25. Харьківский національний економічний університет ім. С. Кузнеца;
 26. Херсонський державний аграрний університет;
 27. Ченстоховський політехнічний університет (Польща);
 28. Чернігівський державний інститут економіки і управління;
 29. Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславський», Болгарської академії наук (Болгарія).

Матеріали конференції включають розробки представників вітчизняних підприємств та організацій:

 • ТОВ «ТД «Папірус», м. Суми;
 • ГО «Центр розвитку території та соціального маркетингу «Триторія» м. Суми;
 • ТОВ «Турбомаш», м. Суми;
 • Агенція маркетингових комунікацій «Март» м. Суми.

Робота VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» проходила у 5 секціях:

 • Маркетинг інновацій;
 • Інновації у маркетингу;
 • Екомаркетинг і екоменеджмент;
 • Проблеми управління інноваційним розвитком;
 • Інноваційний менеджмент.

2014_30_09_1Серед найбільш змістовних і цікавих доповідей, що охоплювали методологічні і теоретичні аспекти інноваційного маркетингу та маркетингу інновацій, варто відзначити такі:
«Інноваційні технології реструктуризації промислового підприємства» (д.е.н., проф., академік Академії економічних наук Перерва П.Г.); «Перспективы развития интернет-маркетинга» (д.е.н., доцент, Литовченко І.Л.); «Адаптивні заходи підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах» (к.е.н., доцент, Жегус О.В.); «Особливості маркетингу екологізації агропродуктової системи» (к.е.н., доцент,  Білоткач І.А.), «Розвиток інноваційних процесів на регіональному ринку м’яса та м’ясопродуктів харківської області» (ст. викладач, Афанасьєва О.П.).

Під час роботи конференції охоплено такі головні напрямки:

 • управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу;
 • методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій;
 • управління торговою маркою в контексті маркетингу інновацій;
 • управління маркетинговими ризиками інновацій;
 • маркетинг екологічних інновацій;
 • некомерційний маркетинг;
 • маркетинг освіти, спорту;
 • інновації в маркетингу;
 • банківський маркетинг;
 • управління іміджем;
 • Інтернет-маркетинг.

2014_30_09_2Слід зазначити, що традиційно конференція проходить у режимі on-line трансляції. Завдяки новітнім технологіям науковці, які з тих чи інших причин не змогли завітати до СумДУ, мають можливість прийняти участь дистанційно. Таким чином, усі учасники із задоволенням заслухали у вебінарі доповідь Семенюк С.Б. (к.е.н., доцент, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя)  на тему «Маркетизація освіти. Сучасні тенденції» та доповідь Кулакова О.О. (аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія) на тему «Економічні умови обґрунтування інвестицій для проектів ресурсозбереження у машинобудуванні».

Перший день роботи конференції закінчився екскурсією на сумський завод «Керамейя», молодого розвиваючого підприємства, лідера українського ринку, що спеціалізується на виробництві клінкерної керамічної цегли. Після чого учасники конференції відвідали будинок-музей А.П.Чехова та надихнулися сумськими осінніми пейзажами.

Другий день конференції був направлений на роботу круглого столу за наступними питаннями:

 1. Інтернет-бізнес.
 2. Інтернет-маркетинг.
 3. Маркетинг освітніх послуг.
 4. Інтернет-технології на підприємствах.
 5. Інноваційний маркетинг.

За результатами роботи VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» планується видання колективної монографії.

Переглянути фотозвіт: 1 день конференції, 2 день конференції
Збірник тез доповідей