© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
МІІМ-2015

2015 29 09 224-25 вересня 2015 року у Сумському державному університеті на базі кафедри маркетингу та УІД відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу».

На дев’яту конференцію надійшли матеріали від 122 учасників, серед них: 23 доктора наук, 54 кандидатів наук, 20 аспірантів, 5 здобувачів, 4 викладача, 8 асистентів, 7 студентів та 3 представника підприємств.

Географія учасників конференції: Білорусь (м. Віцебск, м. Гродно), Польща (м. Бєльско-Бяла, м. Ченстохово), Україна (м. Суми, м. Київ, м. Харків, м. Одеса, м. Львів, м. Дніпропетровськ, м. Тернопіль, м. Хмельницький, м. Чернігів, м. Кіровоград, м. Кривий Ріг, м. Краматорськ, м. Красноармійськ, м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк, м. Слов’янськ).

Матеріали конференції включають доробки представників 36 вищих навчальних закладів і наукових організацій, серед яких 4 іноземних:

  • 2015 29 09 3Гродненський державний університет ім. Я. Купали (Білорусь)
  • Віцебський державний технологічний університет (Білорусь)
  • Вища економіко-гуманітарна школа м. Бєльско-Бяла (Польща)
  • Державний економіко-технологічний університет транспорту
  • ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
  • ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
  • ДВНЗ «Криворізький національний університет»
  • ДВНЗ «Українська академія банківської справи»
  • Донбаська державна машинобудівна академія
  • Дніпропетровський державний аграрний університет
  • ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
  • Інститут зеленої економіки
  • Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України
  • Інститут економіко-правових досліджень НАН України
  • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
  • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
  • Київський національний університет культури і мистецтв
  • Київський національний торговельно-економічний університет
  • Кіровоградський інститут Університету сучасних знань 
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • Національний університет «Львівська політехніка»
  • Національний технічний університет  «Київський політехнічний інститут»
  • Одеська національна академія харчових технологій
  • Одеський національний політехнічний університет
  • ПВНЗ «Європейський університет»
  • Приазовський державний технічний університет
  • Cумський державний університет
  • Сумський національний аграрний університет
  • Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
  • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
  • Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
  • Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Харьківский національний економічний університет ім. С. Кузнеця
  • Хмельницький національний університет
  • Ченстоховський політехнічний університет (Польща)
  • Чернігівський національний технологічний університет

Матеріали конференції включають розробки представників вітчизняних підприємств та організацій:

  • ГО «Центр розвитку території та соціального маркетингу «Триторія» м. Суми;
  • ТОВ «Турбомаш», м. Суми;
  • ПФ «Спецобладнання, м. Суми. 

Робота IX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» проходила у 5 секціях:

  • Маркетинг інновацій 
  • Інновації у маркетингу
  • Інноваційний менеджмент
  • Проблеми управління інноваційним розвитком
  • Екологічний маркетинг і менеджмент.

2015 29 09 4

У рамках конференції були заслухані та обговорені доповіді, що охоплювали низку методологічних і теоретичних аспектів маркетингу інновацій та проблем управління інноваційним розвитком, зокрема такі: «Дослідження стадій інноваційного циклу життя товару» (д.е.н., професор Перерва П.Г.); «Зелена модернізація економіки України» (д.е.н. Потапенко В.Г.);  «Сучасні виклики розвитку теорії маркетингу і маркетингових досліджень» (д.е.н., професор Федорченко А.В.); «Механізми забезпечення сталого еколого-eкономічного розвитку регіону (з врахуванням завдання наближення національного законодавства до законодавства ЄС)» (д.е.н, с.н.с., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ» Жарова Л.В.); «Інноваційний потенціал міжнародної екологічної політики  України» (д.е.н., професор Хлобистов Є.В.); «Психологічні особливості сприймання органічної продукції» (к.е.н., доцент Білоткач І.А.); «Методичні підходи до оцінки  енергетичного потенціалу природно-ресурсних комплексів» (к.е.н., доцент Сегеда І.В.); «методологічні положення проведення реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств» (к.е.н., доцент Таранюк Л.М.); «Маркетингові стратегії екологічної модернізації соціально-економічних систем» (к.е.н., доцент Шкарупа О.В.); «Екологічні конфлікти: сутність та розвиток за умов політичної та економічної кризи в Україні» (асистент Подольська А.І.).

Під час роботи конференції охоплено такі основні напрямки:

  • методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій;
  • некомерційний маркетинг;
  • маркетинг освіти, спорту;
  • банківський маркетинг;
  • Інтернет-маркетинг;
  • управління торговою маркою в контексті маркетингу інновацій;
  • управління маркетинговими ризиками інновацій;
  • управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу;
  • інновації у маркетингу;
  • маркетинг екологічних інновацій.

За традицією у цьому році конференція проходить також у режимі on-line трансляції. З привітальним словом виступив д.е.н., професор Крикавський Є.В. (НУ «Львівська політехніка»), який також зазначив актуальність проведення конференції ММІ. У вебінарі учасники конференції мали змогу заслухати доповідь Шульгіної Л.М. (д.е.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») на тему «Технологія маркетингового ціноутворення на ринку турпродуктів». 

2015 29 09 6Перший день роботи конференції закінчився екскурсією на сумський завод «Керамейя» – підприємства, яке спеціалізується на виробництві клінкерної керамічної цегли, де учасників конференції познайомили з особливостями виробничого процесу та з новою нещодавно відкритою виробничою лінією. Після цього екскурсія продовжилася прогулянкою історичними місцями м. Суми. 

Другий день конференції був направлений на роботу круглого столу з питань перспектив розвитку цифрового маркетингу в Україні. Зокрема, було розглянуто наступні теми: «Еволюція підходів до просування хмарних сервісів для автоматизації бізнесу» (к.е.н., доцент кафедри маркетингу та УІД Карпіщенко О.О.), «SMM як спосіб залучення абітурієнтів до вузу» (аспірант кафедри маркетингу та УІД Дериколенко А.О.), «Необхідність раціонального вкладання коштів в розвиток маркетингових інтернет-комунікацій на прикладі компанії типу В2С – «Студія avtormira» (випускник кафедри маркетингу та УІД Корінченко Д.В.).

За результатами роботи IX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» планується видання колективної монографії, кращі доповіді будуть опубліковані у фаховому журналі «Маркетинг і менеджмент інновацій» (№4, 2015 р.), який індексується у багатьох міжнародних базах.

Переглянути фотозвіт: 1 день конференції, 2 день конференції

Збірник тез доповідей