Ефективні комунікації

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації, проведення і управління ефективною маркетинговою комунікаційною діяльністю на підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації і реалізації ефективної комунікаційної діяльності на підприємстві;

- знання з формування та стимулювання попиту споживачів;

- знання методичних основ успішної комунікаційної діяльності з контрагентами;

-  вміння розробляти та проводити заходи з комунікаційної діяльності підприємства;

-  вміння планувати та проводити різні види досліджень;

-  вміння спираючись на потреби та запити, формувати ефективні комунікаційну політику підприємства;

-  вміння розробляти комунікаційні стратегії підприємства;

-  вміння формувати систему стимулювання та просування продукції на ринку;

-  вміння володіти маркетинговими методами роботи зі споживачами;

-  вміння розраховувати бюджети маркетингових заходів і виконувати оцінку їх ефективності;

-  навички організації, проведення та управління ефективною комунікаційною діяльністю.

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Божкова В.В.