Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета вивчення дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних навичок з організації та ефективної комерційної діяльності посередницьких підприємств.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)  здатність розв’язувати комплексні проблеми пов’язані з організацією діяльності та розвитком посередницьких підприємств, знаходити шляхи збільшення прибутку,  залучати до роботи кваліфіковані кадри;

2)  знати сутність і зміст сучасних концепцій та теоретико-методичних засад посередницької діяльності, прогресивні форми організації посередницьких підприємств на національному та світовому ринках;

3)  уміти вести критичний аналіз існуючих теорій і методів, оцінювати і синтезувати нові методи організації посередницької діяльності;

4)  формувати ефективні комунікації з постачальниками та клієнтами посередницьких підприємств;

5)  самостійно ініціювати створення посередницьких підприємств або пошук нових напрямів діяльності для існуючих на національному і світовому ринках, відповідати за їх реалізацію.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н. Сагер Л.Ю.