Креативний менеджмент

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування теоретичних та практичних основ креативного менеджменту, творчої індивідуальності фахівця.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання та розуміння сутності креативності;

- знання підходів до процесу запровадження креативності на підприємстві;

- знання методик щодо розкриття творчої самореалізації спеціаліста в умовах його професійної діяльності в будь-якій компанії;

- знання психологічних вимог до креативного менеджера;

- уміння використовувати на практиці евристичні методи для розвитку креативності особистості;

- навички визначення різних аспектів креативності та демонструвати творчу індивідуальність.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.